Ruszyły Dolnośląskie Małe Granty

Granty |
Data publikacji: 30 marca 2023

27 marca 2023 roku rusza 9. nabór wniosków w Programie Dolnośląskie Małe Granty!

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
Skorzystaj z grantu w wysokości do 5 000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska!
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

1. Kto może starać się o dotację?
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

2. Ile wynosi dotacja?
– Minimalna kwota grantu wynosi: 1 000,00 zł.
– Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5 000,00 zł.

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?
Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

4. Do kiedy trwa nabór?
Nabór wniosków trwa od 27 marca 2023 roku (od godziny 00:00) do 11 kwietnia 2023 roku (do godziny 23:59), wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków.

5. Czas realizacji projektów?
Projekty można realizować w okresie od 15.05.2023 r. do 15.09.2023 r.

6. Jak się zgłosić?
a. zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie: malegranty.pl
b. wypełnij i złóż wniosek na stronie generator.malegranty.pl

7. Na pytania dotyczące planowanych działań odpowiada zespół DMG.
Na stronie www.malegranty.pl w zakładce KONTAKT znajdują się numery telefonów i adresy mailowe koordynatorki oraz opiekunek ds. merytorycznych.

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
– świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– turystyki i krajoznawstwa; – promocji i organizacji wolontariatu;
– działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
– działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
– działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
– inne.

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych dfop.org.pl przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego umwd.dolnyslask.pl

Najnowsze aktualności

Ahoj piraci!...

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Bogatyński...

Kategoria: Kultura, Okolicznościowe,

2 czerwca 2023
Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie wyboru ...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyn...

Kategoria: Komunikaty,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Program grantowy „Moja M...

Przedstawiamy informację o programie grantow...

Kategoria: Ekologia, Granty, NGO, Ochrona środowiska, Rewitalizacja, Stowarzyszenia,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Z okazji Dnia Dziecka...

Dziś wyjątkowy dzień - święto wszystkich...

Kategoria: Okolicznościowe,

1 czerwca 2023
Czytaj więcej

Kolorowe piękności w niebezp...

W Światowym Dniu Papugi Zoo Görlitz-Zgorzel...

Kategoria: Ciekawostki, Ekologia, Zagranica,

31 maja 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności