Rola rolnika by upadku unikał

Bezpieczeństwo | Rolnictwo |
Data publikacji: 14 marca 2022

Upadek osób w gospodarstwie rolnym to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych.

Główne przyczyny tych wypadków to:

 • Zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych
 • Używanie nieodpowiedniego obuwia
 • Nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych
 • Brak odpowiednich przejść i obejść
 • Bałagan w obejściu
 • Niestosowne drabiny
 • Brak poręczy
 • Zbyt wysokie i nieoznakowane progi
 • Przebywanie na ładunkach podczas transportu

Porządek w obejściu

Dziura, korzeń, zamarznięta kałuża lub grabie leżące na środku ścieżki do sadu to niektóre z przyczyn potknięć, poślizgnięć i upadków, powodujące potłuczenia, złamania kończyn lub urazy kręgosłupa. Aby chronić swoje zdrowie, a nawet życie, należy utrzymać porządek w obejściu:

 • Kamienie zebrane np. na skalniaku, a korzenie przeznaczone na kompost
 • Zasypywanie i niwelowanie nierówności terenu
 • Zbieranie porozrzucanych narzędzi
 • Maszyny rolnicze postawione na równej, utwardzonej nawierzchni
 • Posypywanie śliskich miejsc podwórza po przymrozkach
 • Pamiętanie o odpowiednim oświetleniu miejsca pracy
 • Nie dźwiganie ciężarów przekraczających Twoje możliwości.
PAMIĘTAJ!
Ład i porządek w obejściu zagwarantuje Ci bezpieczeństwo i komfort pracy

 

Schodzenie i wchodzenie na maszyny oraz przyczepy rolnicze

Przyczepa załadowana belami ze słomy lub kabina kombajnu – to codzienność pracy każdego rolnika. Umiejętność wchodzenia i schodzenia z maszyn oraz przyczep rolniczych wymaga jednak odrobiny wyobraźni, zdolności przewidywania skutków nieprawidłowego zachowania. W jaki sposób zachowywać się przy takich zajęciach…? Oto kilka porad:

 • Wysiadanie np. z ciągnika – każdorazowo korzystaj z drabinki zamontowanej przez producenta, schodząc z niej twarzą do szczebli
 • Wychodź z maszyny zawsze tyłem i pamiętaj aby trzymać się uchwytów
 • Zadbaj o odpowiednio wysoką burtę w przyczepie, która ochroni przed upadkiem
 • Pamiętaj o przeczytaniu Instrukcji użytkowania maszyny.

Ciągi komunikacyjne – przemyślane i przygotowane

Ścieżka do furtki, czy droga dojazdowa do garażu – to „szlaki”, którymi codziennie przemierzasz obejście, dlatego pamiętaj:

 • Rozsądnie zaplanuj rozmieszczenia dróg i ścieżek, bo to bezpieczeństwo Twojej codziennej pracy
 • Odśnieżaj, posypuj piaskiem lub solą gospodarczą oblodzone ciągi komunikacyjne
 • Pamiętaj, aby usuwać z codziennych tras pozostawiany na nich sprzęt gospodarczy, maszyny i narzędzia
 • Właściwie oświetl obejścia
 • Ciągniki, przyczepy i maszyny parkuj w takich miejscach, by nie przeszkadzały w bezpiecznym poruszaniu się.
PAMIĘTAJ!
To Ty odpowiadasz za swoje zdrowie i życie!

 

Postępowanie w razie wypadku przy pracy rolniczej

 1. W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej należy przede wszystkim opanować emocje i działać racjonalnie:
 2. zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo poszkodowanemu oraz osobom udzielającym pomocy;
 3. w zależności od rodzaju zdarzenia usunąć źródło zagrożenia, unieruchomić maszynę lub urządzenie, odłączyć napęd lub źródło prądu, zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób trzecich, a po zmroku – odpowiednio oświetlić i oznakować miejsce wypadku;

 

 1. niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc, dzwoniąc na bezpłatne telefony alarmowe: 112, 999, 998, 997 i informując o rodzaju zdarzenia, miejscu wypadku, liczbie i stanie osób poszkodowanych, a następnie poinformować o okolicznościach wypadku przybyłe na miejsce zdarzenia służby ratownicze.
 1. Wypadek przy pracy rolniczej osoby ubezpieczonej w KRUS należy zgłosić bez zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo poprzez platformę ePUAP, a miejsce i przedmioty związane z wypadkiem w miarę możliwości zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika KRUS.


Opracowała: inspektor PT KRUS w Lubaniu Magdalena Krasowska

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie Powiatowego Urzęd...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o prz...

Kategoria: Komunikaty, Praca,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Program „Dostępne Miesz...

To program skierowany do osób z niepełnospr...

Kategoria: Pomoc społeczna,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Ruszyła akcja „Paczuszka dl...

Z inicjatywy burmistrza Wojciecha Dobrołowic...

Kategoria: Pomoc społeczna, Rodzina,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Informacja Terenowego Punktu P...

Terenowy Punkt Paszportowy w Bogatyni uprzejm...

Kategoria: Komunikaty,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Pierwszy medal na Mistrzostwac...

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Seniorów w Tae...

Kategoria: Sport i rekreacja,

29 listopada 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności