Rada Dialogu Społecznego w Turowie

Praca | Samorząd | Społeczeństwo |
Data publikacji: 6 kwietnia 2022

(1.04) Burmistrz Wojciech Dobrołowicz uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się w KWB Turów.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego (WRDS WD), której prezydium obradowało dziś w Turowie, pełni funkcję doradczą i opiniodawczą. Do jej właściwości należy wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Rada ma również możliwość rozpatrywania spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami (jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego).

Posiedzenie w Turowie było poświęcone bieżącej sytuacji kopalni, perspektywie jej funkcjonowania oraz wpływowi na region przygraniczny. Zainteresowanie Rady wynika z faktu, iż Turów jest jednym z największych pracodawców na Dolnym Śląsku i nagłe ograniczenie jego działalności w sposób znaczący wpłynęłoby na rynek pracy i mogłoby doprowadzić do wzrostu niepokojów społecznych. Choć podpisanie międzyrządowej umowy zakończyło polsko-czeski spór o kopalnię, członkowie Rady przyjechali do Turowa by na miejscu zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W spotkaniu uczestniczyli również: wicewojewoda Bogusław Szpytma, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, dyrekcja kopalni i elektrowni, strona społeczna oraz samorządowcy, w tym gospodarz terenu – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz.

Najnowsze aktualności

Odwiedziny uczniów ze Szkoły...

Dzisiaj (05.06) bogatyński Urząd Miasta i G...

Kategoria: Oświata, Urząd,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

„Poznaj Polskę” – k...

17.05 uczniowie klas 4-8 ze Szkoły Podstawow...

Kategoria: Oświata, Turystyka,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Pikniki z okazji święta dzie...

W piątek (2.06) Dzień Dziecka obchodziły d...

Kategoria: Gmina, Okolicznościowe,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Podpisanie umowy na dofinansow...

2 czerwca br, na terenie Elektrowni Turów zo...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Inwestycje,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Wyróżnienia dla uczennic z D...

W piątek (2.06) trzy uczennice Szkoły Podst...

Kategoria: Oświata,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności