Projekt „Razem” z unijnym dofinansowaniem

Oświata | Polecane |
Data publikacji: 14 stycznia 2022

Uczniowie gminnych szkół podniosą kluczowe kompetencje, będą się integrować, uczyć pracować w zespole, rozwiązywać problemy i kierować emocjami, a wszystko to dzięki projektowi „Razem”, który właśnie uzyskał ponad 440 000 zł unijnego dofinansowania.

Po raz kolejny Gmina Bogatynia przystąpiła z sukcesem do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Projekt pt. „Razem” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości 441 723,75 zł. Ogólna wartość projektu wynosi 519 675,00 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r., a jego działaniami objęte zostaną wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Bogatynia, tj.:
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni,
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni,
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Bogatyni
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Bogatyni,
– Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju,
– Szkoła Podstawowa w Porajowie,
– Szkoła Podstawowa w Działoszynie.

W ramach projektu „Razem” wszyscy uczniowie naszych szkół będą mogli uczestniczyć w wyjazdach edukacyjno-integracyjnych (kl. I-IV wyjazdy jednodniowe, kl. V-VIII wyjazdy trzydniowe), warsztatach profilaktycznych, a także „Integracyjnych sobotach”, podczas których zaplanowane zostały m.in. zajęcia integracyjne z animatorami.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności rozwiazywania problemów, rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami i – przede wszystkim – umiejętności budowania dobrych relacji z innymi, integracja klasowa i międzyklasowa.

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu regulamin uczestnictwa w projekcie oraz poinformujemy o sposobach rekrutacji uczestników.

Burmistrz Miasta i Gmina Bogatynia Wojciech Dobrołowicz już teraz serdecznie zaprasza wszystkich uczniów naszych szkół podstawowych do aktywnego udziału w projekcie.

Więcej informacji oraz aktualności na stronie internetowej projektu <kliknij>

 

 

Najnowsze aktualności

Odwiedziny uczniów ze Szkoły...

Dzisiaj (05.06) bogatyński Urząd Miasta i G...

Kategoria: Oświata, Urząd,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

„Poznaj Polskę” – k...

17.05 uczniowie klas 4-8 ze Szkoły Podstawow...

Kategoria: Oświata, Turystyka,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Pikniki z okazji święta dzie...

W piątek (2.06) Dzień Dziecka obchodziły d...

Kategoria: Gmina, Okolicznościowe,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Podpisanie umowy na dofinansow...

2 czerwca br, na terenie Elektrowni Turów zo...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Inwestycje,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Wyróżnienia dla uczennic z D...

W piątek (2.06) trzy uczennice Szkoły Podst...

Kategoria: Oświata,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności