Informacja o programach grantowych

Ekologia | Granty | Ochrona środowiska | Rolnictwo |
Data publikacji: 24 stycznia 2023

Przedstawiamy informacje o programach grantowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

2 miliardy złotych na „Innowacje dla środowiska” w przedsiębiorstwach

Rusza program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Innowacje dla Środowiska”, przewidujący wsparcie przedsięwzięć w formie preferencyjnych pożyczek z możliwością uzyskania premii innowacyjnych. Budżet Programu wynosi 2 miliardy złotych.

Celem programu jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska tj. wykorzystanie (wdrożenie) innowacyjnych technologii lub rozwiązań, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Więcej na stronie granty.pl oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


PROW – Modernizacja gospodarstw rolnych: nawodnienia w gospodarstwie

Program ma na celu ulepszanie już istniejących instalacji nawadniających oraz powiększenie obszarów nawadniania. Wnioski o wsparcie mogą składać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.

Więcej na stronie granty.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


PROW – Modernizacja gospodarstw rolnych: zielona energia w gospodarstwie

W ramach Programu można uzyskać min. dofinansowanie na:
– zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
– budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
– zakup pomp ciepła.

Więcej na stronie granty.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Konkurs „Zabytek zadbany”

Głównym celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Wnioski w ramach programu mogą składać między innymi właściciele, posiadacze i zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Więcej na stronie granty.pl oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Najnowsze aktualności

Bogatynia – 24 lipca...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Energetyka, Komunikaty,

19 lipca 2024
Czytaj więcej

Granty...

Trwa VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla ...

Kategoria: Granty,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 67 – Bur...

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 lipca 2024
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 66 – Upa...

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1 Obsza...

Kategoria: Ostrzeżenia,

15 lipca 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności