Programy grantowe

Granty | Kultura | NGO | Społeczeństwo | Współpraca transgraniczna |
Data publikacji: 6 grudnia 2023

„Kreatywna Europa”

Program „Kreatywna Europa” wspiera finansowo działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub sektora kreatywnego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym.

Więcej informacji na stronie granty.pl oraz Creative Europe Polska


„Zachować pamięć”

„Zachować pamięć – program dotacyjny dla projektów o tematyce narodowego socjalizmu” przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.

Więcej informacji na stronie granty.pl oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży


„Building Bridges” – małe granty

Celem konkursu jest wspieranie działań, które przyczyniają się do:
1. Ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, promocji Karty praw podstawowych oraz utrzymania i dalszego rozwoju społeczeństw demokratycznych, opartych na prawie i na praworządności.
2. Rozwijania roli rzeczniczej i strażniczej organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
3. Zwiększenia zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne i decyzyjne z udziałem władz lokalnych, regionalnych i krajowych.
4. Wzmocnienia współpracy regionalnej w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
5. Wypracowania mechanizmów, narzędzi lub metod działania, pozwalających na wzmacnianie sprawczości organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich upodmiotowienia, jako aktywnych uczestników życia społecznego, mających wpływ na rzeczywistość.

Więcej informacji na stronie granty.pl oraz Building Bridges


„Niepodległa” 2024

Program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

Więcej informacji na stronie granty.pl oraz Niepodległa


„Po pierwsze Rodzina!”

W ramach konkursu można uzyskać granty na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

Więcej informacji na stronie granty.pl oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Najnowsze aktualności

Zmiana ostrzeżenia hydrologi...

Data i godzina wydania: 23.02.2024 - godz. 03...

Kategoria: Ostrzeżenia,

23 lutego 2024
Czytaj więcej

Festiwal trzech krajów z nagr...

Teatr Gerharta Hauptmanna zaprasza w dniach o...

Kategoria: Kultura, Zagranica,

22 lutego 2024
Czytaj więcej

Tydzień Pomocy Ofiarom Przest...

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu uprzeJm1e in...

Kategoria: Komunikaty,

21 lutego 2024
Czytaj więcej

Program „AKTYWNY SAMORZĄD...

Od 1 marca rusza nabór wniosków do pilotaż...

Kategoria: Integracja, Pomoc społeczna,

21 lutego 2024
Czytaj więcej

Rozpoczęcie prac nad projekte...

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Bogatyn...

Kategoria: Komunikaty,

21 lutego 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności