Program „Szkolny Klub Sportowy”

Oświata | Sport i rekreacja | Zdrowie |
Data publikacji: 24 maja 2021

Od 15.02.2021 r. pomimo trudnych warunków związanych z pandemią i czasowego zawieszenia zajęć szkolnych, szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Bogatynia biorą udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”, który realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Celem programu jest:
1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Program stanowi motywację do podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności, rzadziej uprawiających sport w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami ćwiczeń, np. treningami w klubie sportowym.

PLANOWANE EFEKTY:
Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie poprawią swoją sprawność fizyczną, umiejętności sportowe w różnorodnym zakresie, a przede wszystkim uczą się, że dodatkowe zajęcia po lekcjach to nie obowiązek, ale styl życia wpływający na zdrowie, wygląd i ogólne samopoczucie. Dzięki nabytym nawykom uczniowie będą w przyszłości podejmować dodatkową aktywność fizyczną jako formę spędzania czasu wolnego.

Najnowsze aktualności

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr:...

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody St...

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Bogatynia - Template/templates/modules/top-news-sidebar.php on line 49

20 maja 2022
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 32 – Bur...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

20 maja 2022
Czytaj więcej

Wyzwania i nowe perspektywy...

(19.05) Burmistrz Wojciech Dobrołowicz, wsp...

Kategoria: Samorząd,

19 maja 2022
Czytaj więcej

XI Tydzień Świadomości Czer...

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do r...

Kategoria: Profilaktyka, Zdrowie,

19 maja 2022
Czytaj więcej

Wydawanie żywności...

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsp...

Kategoria: dla Ukrainy,

18 maja 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności