Program „Ciepłe Mieszkanie”

Ekologia | Ochrona środowiska | Polecane |
Data publikacji: 27 września 2022

Program „Ciepłe mieszkanie” dotacje do wymiany starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w gminie Bogatynia.

Informujemy, że ruszył Nowy Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Bogatynia do złożenia „Deklaracji”, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie.

Wniosek może złożyć jedynie osoba, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie gminy Bogatynia.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Bogatynia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie:
1. kotła gazowego kondensacyjnego,
2. kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
3. ogrzewania elektrycznego,
4. pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
5. podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:
1. demontaż oraz zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
2. demontaż oraz zakup i montaż okien lub drzwi oddzielających od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Dotacje dla beneficjentów końcowych, czyli dla kogo?

Poziom 1 – podstawowy:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
• Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 2 – podwyższony:

Beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
• 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
• Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 3 – najwyższy:

Beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 1260 w gospodarstwie jednoosobowym
lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
• Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi Priorytetowemu „Ciepłe Mieszkanie”:

PODSTAWOWE INFORMACJE lub INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.

Dodatkowe informacje:

1. Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Bogatynia.

2. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

3. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, na które beneficjent otrzymał dofinansowanie w ramach programów priorytetowych NFOSIGW: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.

4. Nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na biomasę w przypadku gdy budynek ,mieszkalny jest podłączony do sieci ciepłowniczej.

5. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” może być dofinansowane z innych środków publicznych niż Programy wymienione w pkt 3, z tym, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Deklaracje należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. I. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia do dnia 21.10.2022 roku.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja – chęć przystąpienia do Programu „Ciepłe Mieszkanie”
Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”
Załącznik nr 1 – wykaz kosztów kwalifikowanych

 

Najnowsze aktualności

Niezwykłe Mikołajki...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech D...

Kategoria: Kultura, Polecane,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

Obdarowywanie zwierząt...

4 grudnia o godzinie 15:00 w Zoo Görlitz-Zgo...

Kategoria: Ciekawostki, Zagranica,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE Nr 76 – Opa...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

60-lecie premiery filmu „Zł...

30 listopada 2022 r., w Kinie KADR 3D w Bogat...

Kategoria: Energetyka, Historia, Kultura, Okolicznościowe,

2 grudnia 2022
Czytaj więcej

Występy „Patomswim̶...

W dniach 25-26 listopada b.r. odbyły się Zi...

Kategoria: Sport i rekreacja,

1 grudnia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności