Polska kranówka – zadbajmy o nią wspólnie!

Ochrona środowiska | Polecane | Zdrowie |
Data publikacji: 21 stycznia 2021

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło projekt pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Podstawą do opracowania programu są zobowiązania dotyczące pełnego wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (98/83/WE) oraz wejścia w życie nowej Dyrektywy 2020/2184 (przedtem jako (2017/0332 (COD)).

Dyrektywą 98/83/WE ustanowiono ramy prawne ochrony zdrowia ludzkiego przed niepożądanymi skutkami wszelkiego zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez zapewnienie, aby była ona zdrowa i czysta.

Nowa Dyrektywa wprowadza szereg ważnych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów unijnych w tym zakresie. Obejmują one przede wszystkim:

– obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka dostaw wody w całym jej łańcuchu – od punktu poboru do punktu zgodności

– zapewnienie powszechnego dostępu do wody

– wprowadzenie systemu certyfikacji materiałów i produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

– wprowadzenie regulacji odnośnie informowania konsumentów o jakości wody wprowadzenie przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do ograniczenia strat wody w sieciach

Jak możesz pomóc?

Przygotowanie Programu Inwestycyjnego, wspierającego finansowo i merytorycznie Polskę w zapewnieniu wszystkim mieszkańcom bezpiecznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymaga zebrania wielu informacji i ich analizy. Dlatego ważna jest Twoja opinia! W tym celu przygotowaliśmy dwa rodzaje ankiet: wdrożeniową i sondażową. Sprawdź, którą powinieneś wypełnić.


Więcej informacji oraz ankieta <tutaj>

Najnowsze aktualności

Nowe działania rządu w odpow...

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kąte...

Kategoria: Covid-19, Zdrowie,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego R...

Dotyczy Regulaminu korzystania z cmentarzy ko...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Rajd pieszy „Policz się...

22 stycznia grupa 15 członków Sekcji Turyst...

Kategoria: Sport i rekreacja, Turystyka,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Prosimy o ograniczenie wizyt w...

Drodzy mieszkańcy! Ze względu na pogarszaj...

Kategoria: Covid-19, Urząd,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej

Zasady postępowania z przeter...

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Kom...

Kategoria: Ochrona środowiska,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności