Podpisanie umowy na dokończenie basenu

Inwestycje |
Data publikacji: 21 lutego 2024

(21.02.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz podpisał umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa odkrytego basenu miejskiego wraz z budynkiem obsługi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kąpielowej”.

Wartość podpisanej z Wykonawcą – firmą Techbud sp. z o. o. z Opola umowy wynosi 9.898.754,97 zł. W ramach umowy Wykonawca zrealizuje roboty budowlane niezbędne do dokończenia budowy obiektu i doprowadzenia już wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem, zgodnie z decyzją legalizacyjną, obejmujące m.in.:
– budowę łącznika pomiędzy budynkiem zaplecza basenowego B, a budynkiem technicznym C,
– zadaszenie placu technicznego przed budynkiem technicznym C,
– zadaszenie plaży trawiastej w formie żagli przeciwsłonecznych montowanych na masztach,
– panele fotowoltaiczne o mocy ok. 7,5 kWp na potrzeby własne basenu,
– wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej z dwoma zbiornikami retencyjnymi,
– baterię małych pomp ciepła na potrzeby ogrzewania wody basenowej w ilości 17 sztuk,
– zmianę ukształtowania schodów terenowych prowadzących na plac przed budynkiem technicznym C,
– budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej służącej do nawodnienia terenów zielonych.

Ponadto umowny zakres robót obejmuje również przeprowadzenie prac naprawczo-montażowych istniejącej infrastruktury na terenie obiektu, w tym m.in.:
– wykonanie nowej nawierzchni piaskowej na placu zabaw,
– wykonanie nowej nawierzchni piaskowej na boisku do siatkówki plażowej,
– korektę łuku skrętu drogi wewnętrznej stanowiącej drogę do celów ppoż.,
– odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w miejscu budowy zbiorników retencyjnych,
– wykonanie wydzielenia miejsc postojowych,
– wykonanie oznakowania pionowego organizacji ruchu,
– likwidację istniejącego uzbrojenia sanitarnego w miejscu nowoprojektowanych obiektów,
– likwidację istniejących natrysków przy brodzikach przejściowych,
– wykonanie dwóch zespołów natryskowych zasilanych,
– doszczelnienie komór pompowych i zbiorników przelewowych,
– odświeżenie połączeń szczelnych w nieckach basenowych (zgodnie z technologią producenta niecek),
– częściową lub całkowitą wymianę dna basenów na podstawie uprzednio przeprowadzonego przeglądu technicznego niecek basenowych,
– montaż atrakcji basenowych po uprzednim przeglądzie technicznym niecek basenowych,
– oczyszczenie istniejących międzyobiektowych sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej,
– wykonanie monitoringu oraz przeprowadzenie prób szczelności w celu wyeliminowania napływu wód deszczowych i drenażowych.

Umowny termin wykonania prac to 360 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy.

Najnowsze aktualności

Zarządzenie nr 101/2024...

Zarządzenie nr 101/2024 Burmistrza Miasta i ...

Kategoria:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/Bogatynia - Template/templates/modules/top-news-sidebar.php on line 49

19 kwietnia 2024
Czytaj więcej

Ósmoklasistki z Działoszyna ...

Dnia 17 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół T...

Kategoria: Historia, Oświata,

19 kwietnia 2024
Czytaj więcej

„Międzynarodowy Dzień Ziem...

19 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:30 w Bogaty...

Kategoria: Ekologia, Oświata, Współpraca transgraniczna,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej

XVII edycja programu Indeks St...

Szanowni Państwo, mamy przyjemność przypo...

Kategoria: Oświata,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące wstrzym...

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje,...

Kategoria: Biznes, Praca,

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności