Oświadczenie

Gmina | Komunikaty | Polecane | Praca |
Data publikacji: 3 grudnia 2021

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że teza wygłoszona przez panią Agnieszkę Spirydowicz, prezesa Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej (ZKlaster), przed Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego w dn. 2 grudnia 2021 r., brzmiąca: „Jako przedstawiciele lokalnej społeczności, jesteśmy zdania, że jedyny rzeczywisty dylemat dotyczy tempa zmian. Rok 2030 wydaje się rozsądną propozycją, która jest do zaakceptowania przez mieszkańców powiatu zgorzeleckiego i pracowników kompleksu Turów, pod warunkiem przedstawienia racjonalnego planu na przyszłość” nie była konsultowana z mieszkańcami i władzami samorządowymi Miasta i Gminy Bogatynia i jest sprzeczna z naszym stanowiskiem. Zakończenie pracy Kopalni i Elektrowni Turów w roku 2030 nie uchroni naszego regionu przed katastrofą gospodarczą, społeczną i demograficzną. Po 75 latach funkcjonowania na tym terenie monokultury przemysłu wydobywczo-energetycznego, czas do 2030 roku jest zbyt krótki na dywersyfikację profilu gospodarczego, przygotowanie infrastruktury, pozyskanie inwestorów, przekwalifikowanie górników i energetyków oraz utworzenie tysięcy nowych miejsc pracy zapobiegających odpływowi ludności i negatywnym zjawiskom związanym z potencjalnym bezrobociem strukturalnym.
Podatki i opłaty od PGE stanowią ok. 1/3 budżetu Bogatyni.
Dzięki nim finansowane są m.in. szpital gminny, jednostki oświatowe, czy inwestycje – wszystko to służy lokalnej społeczności liczącej 22,5 tys. mieszkańców. Za pośrednictwem Turowa zaspokajane są również podstawowe potrzeby ludzi, takie jak zaopatrzenie w wodę, czy ogrzewanie: 72% wody pitnej dla naszych mieszkańców pochodzi z będącego własnością elektrowni zbiornika Witka, zaś ciepło, które trafia do ok. 15 tys. odbiorców, wytwarza miejscowa elektrownia. Bogatynia nie posiada alternatywnych źródeł zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w ciepło, takich jak elektrociepłownia. Do czasu zamknięcia Turowa należy więc wykonać wiele strategicznych i kosztochłonnych inwestycji, by zapewnić ludziom możliwość życia na tym terenie.

Jako lokalna społeczność przygotowujemy się do nadchodzących zmian. Trwają prace nad kluczowym dokumentem, jakim jest Strategia Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027. Stawiamy na rozwój fotowoltaiki oraz farm wiatrowych. Mamy na potrzeby inwestycji stosowne zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, przystąpiliśmy do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mamy także wizję utworzenia marki turystycznej w oparciu o niepowtarzalne położenie na styku trzech granic i unikatową architekturę łużycką. Jesteśmy za zielonym ładem i transformacją energetyczną, podejmujemy związane z nimi działania, jednak jest to proces, który wymaga dobrego przygotowania, czasu i dużych nakładów finansowych. Wymaga również podmiotowego traktowania ludzi, których będzie bezpośrednio dotyczył – pracowników Turowa i mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia. Wszelkie działania w tym zakresie powinny być realizowane w myśl zasady „Nic o nas bez nas”, więc tym bardziej niezrozumiała jest niekonsultowana z nami wypowiedź prezes ZKlastra, twierdzącej, że zamknięcie Turowa w roku 2030 „wydaje się rozsądną propozycją, która jest do zaakceptowania przez mieszkańców powiatu zgorzeleckiego i pracowników kompleksu Turów”.
Jako Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, wystąpienie takie uważam nie tylko za nieuprawnione, ale w przededniu Barbórki – górniczego święta, także za oburzające i niegodziwe.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz

Najnowsze aktualności

Odwiedziny uczniów ze Szkoły...

Dzisiaj (05.06) bogatyński Urząd Miasta i G...

Kategoria: Oświata, Urząd,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

„Poznaj Polskę” – k...

17.05 uczniowie klas 4-8 ze Szkoły Podstawow...

Kategoria: Oświata, Turystyka,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Pikniki z okazji święta dzie...

W piątek (2.06) Dzień Dziecka obchodziły d...

Kategoria: Gmina, Okolicznościowe,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Podpisanie umowy na dofinansow...

2 czerwca br, na terenie Elektrowni Turów zo...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Inwestycje,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Wyróżnienia dla uczennic z D...

W piątek (2.06) trzy uczennice Szkoły Podst...

Kategoria: Oświata,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności