Obowiązki właścicieli nieruchomości

Gmina | Komunikaty | Miasto | Samorząd |
Data publikacji: 15 grudnia 2022

Przypominamy o ustawowych obowiązkach właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Zgodnie z uchwałą nr XLIX/312/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia, właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności w obszarze ciągów komunikacyjnych w taki sposób, aby:

1) nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

2) nie powodowały uszkodzenia zieleni, nie zanieczyszczały żywopłotów, trawników, urządzeń technicznych pasa drogowego oraz blokowania odpływu wody opadowej i roztopowej.

W celu usunięcia śniegu bądź lodu, dopuszcza się stosowanie środków chemicznych w sposób niezagrażający środowisku.

Najnowsze aktualności

Szukasz kreatywnego i zrównow...

Podaruj namiastkę Zoo Görlitz, wręczając ...

Kategoria: Okolicznościowe, Zagranica,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Mikołajki Na Sportowo Dla Os...

W sobotę 2 grudnia, w Szkole Podstawowej nr ...

Kategoria: Integracja, Sport i rekreacja,

7 grudnia 2023
Czytaj więcej

Programy grantowe...

"Kreatywna Europa" Program "Kreatywna Euro...

Kategoria: Granty, Kultura, NGO, Społeczeństwo, Współpraca transgraniczna,

6 grudnia 2023
Czytaj więcej

PFRON – Program wyrówny...

Ruszyła kolejna edycja "Programu wyrównywan...

Kategoria: Granty, NGO, Pomoc społeczna,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej

„Mini Playback Show̶...

W środę, 29 listopada 2023 r. o godzinie 16...

Kategoria: Kultura,

5 grudnia 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności