Obowiązki właścicieli nieruchomości

Gmina | Komunikaty | Miasto | Samorząd |
Data publikacji: 15 grudnia 2022

Przypominamy o ustawowych obowiązkach właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Zgodnie z uchwałą nr XLIX/312/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia, właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności w obszarze ciągów komunikacyjnych w taki sposób, aby:

1) nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

2) nie powodowały uszkodzenia zieleni, nie zanieczyszczały żywopłotów, trawników, urządzeń technicznych pasa drogowego oraz blokowania odpływu wody opadowej i roztopowej.

W celu usunięcia śniegu bądź lodu, dopuszcza się stosowanie środków chemicznych w sposób niezagrażający środowisku.

Najnowsze aktualności

Miejsko-Gminne Potyczki Matema...

30 marca, w naszej szkole odbyły się Miejsk...

Kategoria: Oświata,

31 marca 2023
Czytaj więcej

Bogatynia, Sieniawka – 3...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Komunikaty,

31 marca 2023
Czytaj więcej

Ruszyły Dolnośląskie Małe ...

27 marca 2023 roku rusza 9. nabór wniosków ...

Kategoria: Granty,

30 marca 2023
Czytaj więcej

Konkurs grantowy „Dzieci...

Dzieci Kapitana Nemo to projekt historyczny d...

Kategoria: Granty, Kultura, Oświata, Stowarzyszenia,

30 marca 2023
Czytaj więcej

Dotyczy dyżurów aptek...

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze zgłasza...

Kategoria: Gmina, Miasto, Polecane, Zdrowie,

30 marca 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności