Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Komunikaty | Ochrona środowiska |
Data publikacji: 16 czerwca 2021

Drodzy Mieszkańcy Gminy Bogatynia, na mocy obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, właściciele nieruchomości oraz zarządcy budynków i lokali zobowiązani są od 1 lipca 2021 r. do złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw (zgodnie z art. 27g ww. ustawy).

Z informacji podanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (organ odpowiedzialny za utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) od dnia 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej.

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce i zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca 2021 r., oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Zgodnie z art. 27g ust. 3 ustawy o wspieraniu termomodernizacji.

Deklaracja zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia za pośrednictwem mediów poinformuje Mieszkańców o utworzeniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i o rozpoczęciu przyjmowania deklaracji w formie elektronicznej, wskazując jednocześnie wzór deklaracji.

Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest konieczna dla rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej
w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Najnowsze aktualności

Bogatyńska „Noc spisowa...

W związku z Narodowym Spisem Powszechnym Lud...

Kategoria: Najważniejsze wiadomości, Społeczeństwo,

17 września 2021
Czytaj więcej

W obiektywie Marzeny Drozdowsk...

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z "P...

Kategoria: Ciekawostki, Zdrowie,

17 września 2021
Czytaj więcej

82. rocznica agresji Związku ...

W 2013 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej usta...

Kategoria: Historia,

17 września 2021
Czytaj więcej

Spotkanie autorskie z Romanem ...

14 września 2021 do Bogatyni przyjechał pis...

Kategoria: Kultura,

15 września 2021
Czytaj więcej

Pisarz-podróżnik spotkał si...

14 września Bibliotekę Publiczną w Bogatyn...

Kategoria: Kultura, Oświata,

15 września 2021
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności