Możliwości pozyskania dofinansowania na rzecz obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością

dla Ukrainy | NGO | Zdrowie |
Data publikacji: 28 kwietnia 2022

Informuję, że PFRON uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” w ramach, którego możliwe jest pozyskanie pomocy finansowej.

– Moduł I – w formie świadczenia na sfinansowanie osobom niepełnosprawnym wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Niepełnosprawni obywatele Ukrainy wniosek o dofinansowanie składają do PCPR w Zgorzelcu.

– Moduł II – na sfinansowanie lub dofinansowanie dodatkowego wsparcia dla Beneficjentów programu zapewnionego m.in. przez samorząd gminny. Wniosek o wsparcie samorząd składa bezpośrednio do PFRON o. dolnośląski.

– Moduł III – na sfinansowanie lub dofinansowanie dodatkowego wsparcia dla Beneficjentów programu zapewnionego przez organizacje pozarządowe. Wniosek o wsparcie samorząd składa bezpośrednio do PFRON o. dolnośląski.

Zachęcam do ubiegania się o w/w dofinansowanie oraz proszę o rozpropagowanie informacji na terenie gminy.

Więcej informacji na stronie pfron.org.pl

Dyrektor PCPR w Zgorzelcu
Renata Andrysz


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii WP 8
tel. (075) 77 615 05; mail: pcpr@powiat.zgorzelec.pl

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie Powiatowego Urzęd...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o prz...

Kategoria: Komunikaty, Praca,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Program „Dostępne Miesz...

To program skierowany do osób z niepełnospr...

Kategoria: Pomoc społeczna,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Ruszyła akcja „Paczuszka dl...

Z inicjatywy burmistrza Wojciecha Dobrołowic...

Kategoria: Pomoc społeczna, Rodzina,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Informacja Terenowego Punktu P...

Terenowy Punkt Paszportowy w Bogatyni uprzejm...

Kategoria: Komunikaty,

30 listopada 2022
Czytaj więcej

Pierwszy medal na Mistrzostwac...

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Seniorów w Tae...

Kategoria: Sport i rekreacja,

29 listopada 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności