Kwalifikacja Wojskowa w Gminie Bogatynia

Ogłoszenia publiczne | Polecane |
Data publikacji: 24 stycznia 2024

Informujemy, iż w okresie od dnia 26 lutego 2024r. do dnia 05 marca 2024r. w budynku PGE Turów Arena w Zgorzelcu przy ulicy Lubańskiej 9b, w godzinach od 9:00 do 15:00 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, otrzyma wezwanie z określeniem dnia, godziny i miejsca obowiązkowego stawienia do kwalifikacji wojskowej na którą powinna ze sobą zabrać:

1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
3.posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność o których mowa w art. 62 ust.4 ustawy;
4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
5. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku;

Ważna informacja: Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego – Kwalifikacja Wojskowa 2024

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia

 

Najnowsze aktualności

Zmiana ostrzeżenia hydrologi...

Data i godzina wydania: 23.02.2024 - godz. 03...

Kategoria: Ostrzeżenia,

23 lutego 2024
Czytaj więcej

Festiwal trzech krajów z nagr...

Teatr Gerharta Hauptmanna zaprasza w dniach o...

Kategoria: Kultura, Zagranica,

22 lutego 2024
Czytaj więcej

Tydzień Pomocy Ofiarom Przest...

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu uprzeJm1e in...

Kategoria: Komunikaty,

21 lutego 2024
Czytaj więcej

Program „AKTYWNY SAMORZĄD...

Od 1 marca rusza nabór wniosków do pilotaż...

Kategoria: Integracja, Pomoc społeczna,

21 lutego 2024
Czytaj więcej

Rozpoczęcie prac nad projekte...

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Bogatyn...

Kategoria: Komunikaty,

21 lutego 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności