Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi…”

Gmina | Komunikaty | NGO | Polecane |
Data publikacji: 25 października 2021

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych oraz do zgłaszania uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” <tutaj>.

W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie

termin:
29 października br., w godz. 10.00-13.00

miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Żołnierz AWP 14 (budynek BOPSiWR)
pokój nr 5.

Uwagi przesyłać można również na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej
ul. Daszyńskiego 13, 59-920 Bogatynia
lub drogą mailową na adres: spoleczny@bogatynia.pl na formularzu (do pobrania <tutaj>) do dnia 02 listopada 2021 r.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wyznaczoną do udzielania wyjaśnień oraz przyjmowania opinii jest Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej, ul. Daszyńskiego 1, tel. (75) 77 25 210, (75) 77 25 293

Podstawa prawna:
Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Najnowsze aktualności

Zwycięzcy odebrali nagrody...

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech D...

Kategoria: Gmina, Ochrona środowiska, Oświata,

25 listopada 2021
Czytaj więcej

Młodzież, biznes i ekologia...

24.11 po raz kolejny obradował Młodzieżowy...

Kategoria: Gmina, Miasto, Ochrona środowiska,

24 listopada 2021
Czytaj więcej

Zjadliwa grypa ptaków...

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk w...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty,

24 listopada 2021
Czytaj więcej

Kiermasz Bożonarodzeniowy...

Serdecznie zapraszamy osoby indywidualne, ins...

Kategoria: Gmina, Kultura, Miasto,

24 listopada 2021
Czytaj więcej

Sesja Rady – 30 listopad...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 m...

Kategoria: Samorząd,

24 listopada 2021
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności