Konferencja nt. pieczy zastępczej

Pomoc społeczna | Rodzina |
Data publikacji: 19 września 2022

W dniu 16 września 2022 r. Starosta Zgorzelecki zorganizował spotkanie dotyczące pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej. W spotkaniu udział wzięli – starosta zgorzelecki Artur Bieliński, etatowy członek zarządu – Ireneusz Owsik, dyrektorzy i pracownicy PCPR, ośrodków pomocy społecznej, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciel zgorzeleckiej prokuratury, prezes sądu Dominika Gotthardt, kuratorzy sądowi oraz zastępca komendanta policji Łukasz Rachwalski.

Głównym tematem spotkania była sytuacja pieczy zastępczej w Powiecie Zgorzeleckim w tym analiza rosnącej ilości dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zasadniczym wnioskiem płynącym z konferencji jest konieczność jeszcze większego nacisku na pracę u podstaw asystentów rodziny i pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z rodzinami biologicznymi w gminach. Są bowiem rodziny, które kochają swoje dzieci lecz bezradność i brak umiejętności funkcjonowania powodują często nieumiejętność poradzenia sobie z rzeczami zasadniczymi dnia codziennego i w efekcie rozpad rodziny.

W trakcie spotkania przedstawiono podsumowania za 2021 r., obecną sytuację pieczy zastępczej oraz rodzaje wsparcia, które rodziny zastępcze oraz rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w pieczy mogą uzyskać w PCPR. Poruszono konieczność organizowania szerszego wsparcia na terenie gmin przez OPS-y, co zwiększy dostępność dla osób mających trudność z dojazdem do Zgorzelca.

Spotkanie było także okazją do polepszenia istniejących procedur i wymiany informacji, aby jeszcze sprawniej działać na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu. To była świetna okazja do omówienia sytuacji niestandardowych oraz ustalenia wspólnego toku działania.

Z ramienia Gminy Bogatynia w konferencji uczestniczyły Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Aleksandra Ratajczak oraz Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny Ewa Duda.

Najnowsze aktualności

VII Dolnośląski Kongres Obyw...

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarząd...

Kategoria: NGO, Społeczeństwo, Stowarzyszenia,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pasowanie pierwszoklasistów w...

7 października br. osiemdziesięcioro ośmio...

Kategoria: Oświata,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pożegnanie lata w „Insu...

(6.10) Tradycyjnie, jak co roku, członkowie ...

Kategoria: NGO, Stowarzyszenia,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pomoc UE dla hodowców zwierz...

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w rama...

Kategoria: Granty, Rolnictwo,

6 października 2022
Czytaj więcej

Program grantowy „Sąsie...

Firma Netto Polska uruchomiła program granto...

Kategoria: Granty, NGO, Stowarzyszenia,

6 października 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności