Komunikat w sprawie krów

Gmina | Rolnictwo | Zagranica |
Data publikacji: 18 stycznia 2021

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni informuje, że od pierwszych sygnałów, w sprawie pojawiającego się w Bogatyni stada krów podejmuje wszelkie dozwolone prawem działania. O sprawie tej powiadomione zostały służby mundurowe, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym Powiatowy Lekarz Weterynarii, a po stronie czeskiej właściciel stada, właściwy dla niego administracyjnie Urząd Gminy Visniova, Urząd Miasta we Frydlancie i zarządzanie kryzysowe Kraju Libereckiego.

Trwa odławianie krów ze stada, które można zaobserwować w Bogatyni, w rejonie obwodnicy i cmentarza. Czynności te od ok. dwóch tygodni, prowadzone są przez polskiego rolnika, doświadczonego w podobnych działaniach, w porozumieniu z czeskim właścicielem krów. Ponieważ zwierzęta już długo przebywają na wolności, są zdziczałe i płochliwe, działania te są bardzo utrudnione. Dokarmianie krów w rejonie Bogatyni powoduje ich niebezpieczną aktywność w pobliżu dróg publicznych i cmentarza, a także szkody czynione w uprawach. Zwierzęta te przyzwyczajają się do miejsc karmienia, co w konsekwencji utrudnia ich relokację – bezpieczne odłowienie i odwiezienie w miejsce stałego pobytu. Aby wywabić krowy, przygotowano im żerowiska w punktach oddalonych od drogi. W związku z powyższym, krów nie należy dokarmiać, ani się do nich zbliżać (np. w celu wykonania zdjęć). Spłoszone zwierzęta mogą wtargnąć na jezdnię! Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy we wskazanym rejonie.

Najnowsze aktualności

Nowe działania rządu w odpow...

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kąte...

Kategoria: Covid-19, Zdrowie,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego R...

Dotyczy Regulaminu korzystania z cmentarzy ko...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Rajd pieszy „Policz się...

22 stycznia grupa 15 członków Sekcji Turyst...

Kategoria: Sport i rekreacja, Turystyka,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Prosimy o ograniczenie wizyt w...

Drodzy mieszkańcy! Ze względu na pogarszaj...

Kategoria: Covid-19, Urząd,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej

Zasady postępowania z przeter...

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Kom...

Kategoria: Ochrona środowiska,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności