GUS – badanie cen detalicznych

Społeczeństwo |
Data publikacji: 8 lutego 2024

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w badaniu cen detalicznych. Dzięki Państwa zaangażowaniu GUS co miesiąc oblicza m.in. wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Umożliwia to ocenę procesów inflacyjnych w gospodarce narodowej oraz ułatwia konsumentom podejmowanie decyzji związanych z gospodarowaniem domowym budżetem.

Aby obliczyć wskaźnik cen konsumpcyjnych, trzeba znać poziomy cen produktów, które m.in. notowane są przez ankieterów urzędów statystycznych bezpośrednio w punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych.
Dlatego tak ważna dla statystyki jest dobra współpraca z pracownikami tych punktów.

Każdego miesiąca ceny zbierane są w kilkudziesięciu tysiącach punktów sprzedaży detalicznej położonych na terenie całego kraju.

Ceny towarów i usług notowane są raz w miesiącu (od s do 22 każdego miesiąca) z wyjątkiem owoców i warzyw, w zakresie których notowania cen prowadzone są dwa razy w miesiącu.

Badaniem objęte są często nabywane towary (np. pieczywo, mięso, mleko, sery, warzywa, owoce, środki do mycia, prania i czyszczenia) oraz dobra trwałego użytkowania kupowane rzadziej (m.in. meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt radiowo-telewizyjny i komputerowy), a także opłaty za usługi świadczone gospodarstwom domowym.

Więcej informacji w publikacji „Co warto wiedzieć o inflacji”, dostępnej na stronie GUS
stat.gov.pl > Obszary tematyczne> Ceny. Handel

Dane dostępne są m.in. w Dziedzinowych Bazach Wiedzy (DBW)
swaid.stat.gov.pl > Ceny> Ceny detaliczne

O badaniu

Gromadzone dane służą do obliczania procentowej zmiany cen, dzięki czemu wiemy, o ile wzrosły/zmalały ceny w danym roku/kwartale/miesiącu.

Na podstawie zebranych danych oblicza się, m.in.:
– wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)
– zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)
– zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych (HICP-CT)
– wskaźniki cen mieszkań i domów nabywanych przez gospodarstwa domowe na własne potrzeby mieszkaniowe, w tym towar y i usługi związane z nabywaniem i posiadaniem mieszkania/domu (OOH)

Badanie dostarcza informacji o:
– zmianach poziomu cen produktów
– relacjach, jakie występują pomiędzy cenami poszczególnych towarów i usług
– sile nabywczej płac oraz emerytur i rent
– terytorialnym zróżnicowaniu zmian cen

Ulotka do pobrania <tutaj>

Najnowsze aktualności

Zmiana ostrzeżenia hydrologi...

Data i godzina wydania: 23.02.2024 - godz. 03...

Kategoria: Ostrzeżenia,

23 lutego 2024
Czytaj więcej

Festiwal trzech krajów z nagr...

Teatr Gerharta Hauptmanna zaprasza w dniach o...

Kategoria: Kultura, Zagranica,

22 lutego 2024
Czytaj więcej

Tydzień Pomocy Ofiarom Przest...

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu uprzeJm1e in...

Kategoria: Komunikaty,

21 lutego 2024
Czytaj więcej

Program „AKTYWNY SAMORZĄD...

Od 1 marca rusza nabór wniosków do pilotaż...

Kategoria: Integracja, Pomoc społeczna,

21 lutego 2024
Czytaj więcej

Rozpoczęcie prac nad projekte...

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Bogatyn...

Kategoria: Komunikaty,

21 lutego 2024
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności