„Dzieło nowego tysiąclecia” – I Ty możesz pomóc!

Kultura | Społeczeństwo |
Data publikacji: 8 października 2021

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 20 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmuje pomocą ok. 2000 osób z 40 diecezji Polski.

W ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

Działalność Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspomagać na wiele różnych sposobów. Szczególnie ważne jest dla nas wsparcie modlitewne, którym obdarzają Fundację i jej podopiecznych sympatyzujący z nami ludzie z całej Polski.

Co roku nasza organizacja przeznacza ponad 8 milionów złotych na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Nie bylibyśmy w stanie zebrać tej kwoty, gdyby nie otwartość serc naszych Darczyńców, którzy pomagają nam finansowo. Serdecznie dziękując za dotychczasowe wsparcie polecamy się Państwa pamięci i prosimy o dalsze wspomaganie budowy „żywego pomnika” św. Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje o sposobach wsparcia dzieł Fundacji znajdziesz <tutaj>

Fundacja jest również oficjalnym organizatorem Dni Papieskich. Za hasło tegorocznego posłużył jeden z najbardziej znanych cytatów papieża Polaka – NIE LĘKAJCIE SIĘ – którego interpretację opracowaną przez o. prof. Jarosława Kupczaka OP można przeczytać <tutaj>

O Fundacji

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz postanowień statutu, a także jako osoba prawna posiadająca status organizacji pożytku publicznego, na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Najnowsze aktualności

Nowe działania rządu w odpow...

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kąte...

Kategoria: Covid-19, Zdrowie,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego R...

Dotyczy Regulaminu korzystania z cmentarzy ko...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Rajd pieszy „Policz się...

22 stycznia grupa 15 członków Sekcji Turyst...

Kategoria: Sport i rekreacja, Turystyka,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Prosimy o ograniczenie wizyt w...

Drodzy mieszkańcy! Ze względu na pogarszaj...

Kategoria: Covid-19, Urząd,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej

Zasady postępowania z przeter...

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Kom...

Kategoria: Ochrona środowiska,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności