„Dbajmy o Ziemię, bo na niej mieszkamy” – podsumowanie akcji

Ekologia | Ochrona środowiska | Oświata |
Data publikacji: 11 maja 2022

Z okazji Światowego Dnia Ziemi na całym świecie podejmowane były różnorodne działania mające na celu promowanie ochrony środowiska i poszerzanie świadomości ekologicznej. Działania takie podjęła również gmina Bogatynia.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UMiG, we współpracy z placówkami oświatowymi, zorganizował cykl happeningów ekologicznych pod hasłem „Dbajmy o Ziemię, bo na niej mieszkamy”. Akcje te odbyły się na terenie miasta i sołectw, a ich celem było zwrócenie uwagi zarówno dzieci, jak i całej społeczności lokalnej, na potrzebę ochrony naszego środowiska naturalnego.

Od 25.04.2022 r. do 29.04.2022 r. szkoły podstawowe i przedszkola na terenie Bogatyni, Porajowa, Opolna Zdroju, Działoszyna, Zatonia i Trzcińca, zorganizowały kolorowe pochody. Nasi najmłodsi mieszkańcy, przebrani w pomysłowe stroje, przemierzając ulice wykrzykiwali ekologiczne hasła i czynili mnóstwo radosnego hałasu. Przemarsze wszystkich placówek z Bogatyni miały swój finał przed urzędem miasta, gdzie w formie piosenek, wierszy, scenek, pokazu mody i quizów wiedzy ekologicznej, przedszkolaki i uczniowie uświadamiali nam, że nie mieszkamy na Ziemi sami, stanowimy element wielkiego ekosystemu ziemskiego, a nie oderwaną od niego część. Animatorem działań w centrum miasta był Marcin Woroniecki. Akcje promujące dbanie o naszą planetę, uczące, że przyrodę należy szanować, były w placówkach oświatowych realizowane przez cały tydzień. Na terenie szkół i przedszkoli odbywały się prelekcje dotyczące przydzielonej placówce dziedziny (ochrona wód, powietrza, ziemi, segregacja odpadów, bioróżnorodność). Posadzono drzewa, zorganizowano konkurs fotograficzny, przeprowadzono badania wody, rozdano mieszkańcom posadzone przez uczniów roślinki. Wszystkie te działania uświadamiały dzieciom i nam dorosłym, że tylko od nas samych zależy w jakim środowisku będziemy żyć. Jak przekonywały dzieci, nie trzeba wielkich działań i inwestycji, żeby żyć w zgodzie z przyrodą. Wystarczy, że każdy z nas będzie przestrzegał kliku prostych zasad:

– oszczędzaj wodę

– segreguj odpady – recykling to ważna rzecz

– szanuj naturę: rośliny i zwierzęta

– oszczędzaj energię.

W akcji uczestniczyło ok. 1200 dzieci i ponad 150 nauczycieli z terenu gminy Bogatynia.
Zaangażowani w przygotowanie wydarzenia byli również rodzice, a nawet całe rodziny!

Efektem ekologicznym przeprowadzonych happeningów jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz wykształcenie postaw proekologicznych wśród naszych uczniów i przedszkolaków, ale także wśród dorosłych. Najmłodsi mieszkańcy, dzięki dobrej zabawie i wiedzy przekazanej w atrakcyjnej, adekwatnej do wieku formie, są zmotywowani do podejmowania dalszych działań w swoim otoczeniu, a nie od dziś wiadomo, że to właśnie ci najmniejsi mają największy wpływ na swoich bliskich.
Mamy nadzieję, że w przyszłości uczestnicy happeningów będą żyli „w zgodzie z przyrodą i samym sobą”, poznawali jej piękno, szanowali prawa nią rządzące i chronili od degradacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz oraz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej dziękują wszystkim dzieciom za wielki entuzjazm i pozytywną energię, dyrektorom placówek, nauczycielom i rodzicom za przystąpienie do akcji, kreatywność i duże zaangażowanie. Straży Miejskiej oraz Policji – za asystę przy organizowanych przez szkoły i przedszkola przemarszach. Bogatyńskiemu Ośrodkowi Kultury, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji i Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej za nieocenioną pomoc logistyczną. Podziękowania należą się również mieszkańcom naszej gminy, którzy chętnie i z uśmiechem przystawali, by wysłuchać ekologicznych manifestacji dzieci. Jak głosiło hasło akcji: „Dbajmy o Ziemię, bo na niej mieszkamy”!

Najnowsze aktualności

OSTRZEŻENIE Nr 54 – Upa...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Dzień Energetyka 2022...

Z okazji Dnia Energetyka składam wyrazy uzna...

Kategoria: Energetyka, Okolicznościowe,

14 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Informacja Ministerstwa Rozwoj...

"Szanowni Państwo, z uwagi na obecne wydarz...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Komunikaty, Ochrona środowiska, Polecane,

12 sierpnia 2022
Czytaj więcej

„Senioralia”...

Fundacja „Nasza Fundacja” wraz z Zarząde...

Kategoria: Kultura, NGO, Stowarzyszenia,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Webinarium dla seniorów nt. z...

Publikujemy zaproszenie Urzędu Komisji Nadzo...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty, Polecane,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności