Budżet uchwalony jednogłośnie

Gmina | Miasto | Najważniejsze wiadomości | Samorząd |
Data publikacji: 9 lutego 2021

(9.02) Rada Miejska jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez pełniącego funkcję Burmistrza MiG Bogatynia Wojciecha Dobrołowicza projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. Przegłosowano także wieloletnią prognozę finansową.

Podczas zorganizowanej 9 lutego sesji Rady Miejskiej w Bogatyni, jednogłośnie przyjęto tegoroczny budżet gminy. DOCHODY BUDŻETU wynoszą 175 254 435,15 zł, w tym dochody bieżące 166 766 779,15 zł i dochody majątkowe 8 487 656,00 zł, natomiast WYDATKI BUDŻETU to kwota 178 640 500,78 zł, w tym wydatki bieżące 162 929 369,47 zł i wydatki majątkowe 15 711 131,31 zł. Planowana różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2021 ma wartość ujemną i stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 386 065,63 zł.

Poniżej publikujemy przedłożony przez burmistrza PROJEKT BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA 2021 ROK z autopoprawką nr 1, omówiony na sesji przez Skarbnika Gminy Monikę Niklas i przegłosowany jednogłośnie przez Radę Miejską.

Najnowsze aktualności

Nowe działania rządu w odpow...

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kąte...

Kategoria: Covid-19, Zdrowie,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego R...

Dotyczy Regulaminu korzystania z cmentarzy ko...

Kategoria: Komunikaty, Samorząd,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Rajd pieszy „Policz się...

22 stycznia grupa 15 członków Sekcji Turyst...

Kategoria: Sport i rekreacja, Turystyka,

24 stycznia 2022
Czytaj więcej

Prosimy o ograniczenie wizyt w...

Drodzy mieszkańcy! Ze względu na pogarszaj...

Kategoria: Covid-19, Urząd,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej

Zasady postępowania z przeter...

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Kom...

Kategoria: Ochrona środowiska,

21 stycznia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności