Bezpieczeństwo i porządek w gminie

Bezpieczeństwo | Gmina | Miasto |
Data publikacji: 5 kwietnia 2022

(04.04.) Bieżące problemy w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku na terenie gminy były tematem spotkania zorganizowanego w bogatyńskim urzędzie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców burmistrz Wojciech Dobrołowicz zorganizował spotkanie sołtysów i przewodniczących rad osiedli z Komendantem Komisariatu Policji w Bogatyni Krzysztofem Janasem oraz Komendantem Straży Miejskiej w Bogatyni Damianem Czechem. Podczas spotkania uczestnicy zgłaszali sprawy, z którymi borykają się mieszkańcy Bogatyni. Dzikie wysypiska, akty wandalizmu, kradzieże, podpalanie nieużytków, wycinanie drzew to część spraw, które stanowią duży problem w mieście i gminie. Jak poinformował sołtys Porajowa w tym roku tylko jednostka OSP Porajów wyjeżdżała do podpaleń nieużytków już ponad 30 razy. Podobnie palącym problemem są dzikie wysypiska oraz podrzucanie śmieci pod osiedlowe wiaty przez osoby, które chcą ominąć konieczność wywiezienia swoich odpadów na PSZOK.

Jak zauważył Komendant Straży Miejskiej świadomość mieszkańców jest coraz większa, coraz częściej zgłaszane są osoby podrzucające śmieci. Doskonale sprawdzają się również instalowane przez wspólnoty kamery monitorujące wiaty śmietnikowe. Taka współpraca przynosi efekty. Znacznie częściej dzięki zaangażowaniu mieszkańców Bogatyni identyfikowane i karane są osoby, które niszczą mienie, podpalają nieużytki czy wyrzucają śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Komendanci zachęcają mieszkańców do reagowania i zgłaszania służbom wszelkich przejawów naruszania porządku i bezpieczeństwa, informując o tym Straż Miejską i Policję. Komendant Krzysztof Janas przypomniał, że istnieje również możliwość zgłaszania problemów poprzez interaktywne narzędzie „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu narzędziu mieszkańcy mogą łatwo i anonimowo zgłosić sytuacje w swoim otoczeniu, które uważają za niebezpieczne. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania.

Najnowsze aktualności

Odwiedziny uczniów ze Szkoły...

Dzisiaj (05.06) bogatyński Urząd Miasta i G...

Kategoria: Oświata, Urząd,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

„Poznaj Polskę” – k...

17.05 uczniowie klas 4-8 ze Szkoły Podstawow...

Kategoria: Oświata, Turystyka,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Pikniki z okazji święta dzie...

W piątek (2.06) Dzień Dziecka obchodziły d...

Kategoria: Gmina, Okolicznościowe,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Podpisanie umowy na dofinansow...

2 czerwca br, na terenie Elektrowni Turów zo...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Inwestycje,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej

Wyróżnienia dla uczennic z D...

W piątek (2.06) trzy uczennice Szkoły Podst...

Kategoria: Oświata,

5 czerwca 2023
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności