Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Integracja | Społeczeństwo | Zdrowie |
Data publikacji: 22 czerwca 2021

Już 1 lipca br. na terenie Miasta i Gminy Bogatynia rusza program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021. Zadanie realizuje Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie zapewnienia świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem gminy. Ze środków programu pokrywanie będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta, w szczególności:

  • zakup środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie;
  • zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
  • zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie;
  • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.

W tym roku programem zostaną objęte 4 rodziny (2 rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i 2 osoby dorosłe niepełnosprawne), a łączna kwota pozyskanych środków na ten cel to 67 100,00 zł.

Program jest uruchomiony na terenie Miasta i Gminy Bogatynia po raz pierwszy, w kolejnych latach planowane jest rozszerzenie tych usług i objęcie wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej kolejnych rodzin, w celu pomocy w pokonywaniu trudności w życiu codziennym.

Najnowsze aktualności

VII Dolnośląski Kongres Obyw...

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarząd...

Kategoria: NGO, Społeczeństwo, Stowarzyszenia,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pasowanie pierwszoklasistów w...

7 października br. osiemdziesięcioro ośmio...

Kategoria: Oświata,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pożegnanie lata w „Insu...

(6.10) Tradycyjnie, jak co roku, członkowie ...

Kategoria: NGO, Stowarzyszenia,

7 października 2022
Czytaj więcej

Pomoc UE dla hodowców zwierz...

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w rama...

Kategoria: Granty, Rolnictwo,

6 października 2022
Czytaj więcej

Program grantowy „Sąsie...

Firma Netto Polska uruchomiła program granto...

Kategoria: Granty, NGO, Stowarzyszenia,

6 października 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności