Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Gmina | Komunikaty | Zdrowie |
Data publikacji: 5 lipca 2021

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni przystąpił do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Cel Programu:
Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu:
– dzieci w wieku do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
– osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
– osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:
– wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
– zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
– załatwianiu spraw urzędowych,
– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
– korzystania z dóbr kultury,
– wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
– poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
– ograniczanie skutków niepełnosprawności,
– stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
– przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
– osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
– osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
– osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną będącą uczestnikiem Programu lub jego opiekuna prawnego.

UWAGA!
Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba będąca członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, jej opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną – uczestnikiem Programu.

W związku z przystąpieniem do programu, zachęcamy osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia, aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do pracownika Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni:

Anna Stasiwolak
tel.: 75 77 72 437 lub e-mail: a.stasiwolak@ops-bogatynia.pl

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowany przez Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni, finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.
Wartość dofinansowania: 67.100, 00 zł
Całkowity koszt programu: 67.100, 00 zł
Termin realizacji: lipiec – grudzień 2021 r.

Najnowsze aktualności

Sesja Rady Miejskiej – 3...

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 m...

Kategoria: Samorząd,

28 lipca 2021
Czytaj więcej

Bogatynia – 3 sierpnia...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Komunikaty,

28 lipca 2021
Czytaj więcej

Czekają stypendia po 7000 zł...

Jeszcze tylko do 2 sierpnia potrwa nabór w...

Kategoria: Gmina, Komunikaty,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

MZGK – oferta pracy...

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komun...

Kategoria: Praca,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

#SzczepimySię z KGW...

Zaszczepienie jak największej części społ...

Kategoria: Samorząd, Urząd,

27 lipca 2021
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności