Akcja Lato 2021

Kultura |
Data publikacji: 7 czerwca 2021

Bogatyński Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na Akcję Lato 2021. W programie wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, projekcje filmów dla dzieci w Kinie KADR 3D, spektakle teatralne oraz różnego rodzaju gry, zabawy i zajęcia integracyjne.

Akcja Lato 2021 będzie odbywać się 3 dni w tygodniu w godzinach 10.00-14.00.
Program zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji na Akcję Lato 2021 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury oraz BOK Domu Kultury w Zatoniu:

Bogatyński Ośrodek Kultury (28 czerwca – 23 lipca)

Organizatorem wypoczynku jest Bogatyński Ośrodek Kultury, z siedzibą w Bogatyni, przy ulicy Żołnierzy II AWP 1.

Wypoczynek zorganizowany jest dla dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z terenu Miasta i Gminy Bogatynia.

W zajęciach mogą wziąć udział dzieci, które do dnia 28.06.2021 r. ukończą 7 rok życia.

Górna granica wieku dziecka wynosi 13 lat!

Komplet dokumentów do wypełnienia jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w sekretariacie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby korzystające z pomocy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni. Dla potrzeb rekrutacji należy przedstawić zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia, rekrutacja dziecka odbywa się standardową ścieżką.

Warunkiem koniecznym dla prawidłowej rekrutacji jest kompletne wypełnienie karty zgłoszeniowej, zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO, podpisanie zgód znajdujących się w załączniku nr 1, regulaminie Akcji Lato 2021 oraz wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

W przypadku nie wypełnienia prawidłowo karty, dziecko nie może zostać przyjęte na Akcję Lato 2021.

Ostateczny termin zgłoszeń przypada na 23.06.2021 r. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do sekretariatu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Bogatyński Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku wydania wszystkich kart rekrutacyjnych.

Ilość miejsc jest bardzo ograniczona i ze względu na obostrzenia sanitarne wynosi 30 osób.

Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna w sekretariacie od dnia 24.06.2021 r.

Karty rekrutacyjne dostępne będą od poniedziałku 7 czerwca w sekretariacie Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

——————————————-

BOK Dom Kultury w Zatoniu (28 czerwca – 23 lipca)

Organizatorem wypoczynku jest BOK Dom Kultury w Zatoniu, z siedzibą w Bogatyni, przy ulicy Ogrodowa 2.

Wypoczynek zorganizowany jest dla dzieci i młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z terenu Miasta i Gminy Bogatynia.

W zajęciach mogą wziąć udział dzieci, które do dnia 28.06.2021 r. ukończą 7 rok życia.

Górna granica wieku dziecka wynosi 13 lat!

Komplet dokumentów do wypełnienia jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 19.00 w gabinecie kierownika BOK Domu Kultury w Zatoniu.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby korzystające z pomocy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni. Dla potrzeb rekrutacji należy przedstawić zaświadczenie o uzyskiwanej pomocy. W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia, rekrutacja dziecka odbywa się standardową ścieżką.

Warunkiem koniecznym dla prawidłowej rekrutacji jest kompletne wypełnienie karty zgłoszeniowej, zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO, podpisanie zgód znajdujących się w załączniku nr 1, regulaminie Akcji Lato 2021 oraz wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

W przypadku nie wypełnienia prawidłowo karty, dziecko nie może zostać przyjęte na Akcję Lato 2021.

Ostateczny termin zgłoszeń przypada na 23.06.2021 r. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do gabinetu kierownika BOK Domu Kultury w Zatoniu.

BOK Dom Kultury w Zatoniu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku wydania wszystkich kart rekrutacyjnych.

Ilość miejsc jest bardzo ograniczona i ze względu na obostrzenia sanitarne wynosi 15 osób.

Lista osób zakwalifikowanych będzie dostępna w gabinecie kierownika BOK Domu Kultury w Zatoniu od dnia 24.06.2021 r.

Warunkiem organizacji Akcji Lato 2021 w Zatoniu jest zebranie grupy min. 10 osobowej. W wypadku nie zebrania się wystarczającej ilości dzieci istnieje możliwość ich uczestniczenia w Akcji Lato 2021 w Bogatyńskim Ośrodku Kultury w Bogatyni. W takim przypadku za transport dzieci do i z Bogatyni odpowiadają rodzice (opiekunowie)!

Karty rekrutacyjne dostępne będą od poniedziałku 7 czerwca w gabinecie kierownika BOK Domu Kultury w Zatoniu.

Harmonogram Akcji Lato 2021 w Bogatyni i w Zatoniu:

pierwszy tydzień: 28, 29 i 30.06.2021

drugi tydzień: 07, 08 i 09.07.2021

trzeci tydzień: 13, 14 i 15.07.2021

czwarty tydzień: 21, 22 i 23.07.2021

Informacja na stronie organizatora <tutaj>

Najnowsze aktualności

Sesja Rady Miejskiej – 3...

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 m...

Kategoria: Samorząd,

28 lipca 2021
Czytaj więcej

Bogatynia – 3 sierpnia...

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej G...

Kategoria: Komunikaty,

28 lipca 2021
Czytaj więcej

Czekają stypendia po 7000 zł...

Jeszcze tylko do 2 sierpnia potrwa nabór w...

Kategoria: Gmina, Komunikaty,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

MZGK – oferta pracy...

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komun...

Kategoria: Praca,

27 lipca 2021
Czytaj więcej

#SzczepimySię z KGW...

Zaszczepienie jak największej części społ...

Kategoria: Samorząd, Urząd,

27 lipca 2021
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności