Absolutorium dla burmistrza Bogatyni

Samorząd |
Data publikacji: 5 lipca 2022

5 lipca br. Rada Miejska w Bogatyni jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia Wojciechowi Dobrołowiczowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 r.

Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez burmistrza Wojciecha Dobrołowicza „Raportu o stanie Gminy Bogatynia za 2021 rok”. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza, a w szczególności realizację polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej Gminy. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła dyskusja na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

W kolejnych punktach sesji Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2021 r. Radni, po wysłuchaniu opinii komisji problemowych oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2021 rok. Następnie konsekwentnie radni udzielili absolutorium burmistrzowi Wojciechowi Dobrołowiczowi z wykonania budżetu za 2021 rok.

Po podjęciu uchwały burmistrz Bogatymi podziękował radnym za zaufanie i pozytywną ocenę jego działań, a także za wspólną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Szczególne słowa uznania przekazał na ręce Skarbnik Gminy Moniki Niklas. Podziękowania za efektywną pracę i dobrą współpracę na wielu polach burmistrz skierował również do pracowników wydziałów bogatyńskiego urzędu, szefów jednostek podległych i zatrudnionych tam pracowników, sołtysów i przewodniczących rad osiedli.

Najnowsze aktualności

OSTRZEŻENIE Nr 54 – Upa...

Obszar: województwo dolnośląskie powiat zg...

Kategoria: Ostrzeżenia,

16 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Dzień Energetyka 2022...

Z okazji Dnia Energetyka składam wyrazy uzna...

Kategoria: Energetyka, Okolicznościowe,

14 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Informacja Ministerstwa Rozwoj...

"Szanowni Państwo, z uwagi na obecne wydarz...

Kategoria: Ekologia, Energetyka, Komunikaty, Ochrona środowiska, Polecane,

12 sierpnia 2022
Czytaj więcej

„Senioralia”...

Fundacja „Nasza Fundacja” wraz z Zarząde...

Kategoria: Kultura, NGO, Stowarzyszenia,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Webinarium dla seniorów nt. z...

Publikujemy zaproszenie Urzędu Komisji Nadzo...

Kategoria: Bezpieczeństwo, Komunikaty, Polecane,

10 sierpnia 2022
Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności