Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Edukacja
edukacja

Dzięki profesjonalnej kadrze nauczycielskiej, doskonałej bazie dydaktycznej oraz dofinansowaniu z budżetu gminy nasza oświata stoi na najwyższym poziomie.

Podległe bogatyńskiemu samorządowi jednostki to sześć przedszkoli i siedem szkół podstawowych. Bogatyńskie placówki były wyróżniane wieloma nagrodami i certyfikatami, m.in. „Szkoła z klasą". Na terenie gminy znajdują się także dwie szkoły podległe starostwu: liceum ogólnokształcące i zespół szkół zawodowych.
Komfortowe warunki nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej to jeden z priorytetów bogatyńskiej polityki oświatowej. Przedszkola i szkoły posiadają oddziały integracyjne, funkcjonuje specjalny samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Współpraca z pobliskimi szkołami z terenu Niemiec oraz Czech sprzyja kontaktom międzynarodowym, nauce języków obcych, rozwijaniu świadomości wspólnoty europejskiej oraz przełamywaniu stereotypów.

„Cyfrowo Kompetentni”

18 Październik 2018

Po raz kolejny Gmina Bogatynia przystąpiła do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Złożony projekt pt. „Cyfrowo kompetentni” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości  977 072,26 zł.  Ogólna wartość projektu wynosi  1 028 497,12 zł.

Wciągnęła ich twórczość

17 Październik 2018

11 października br. w Bogatyńskim Ośrodku Kultury została zrealizowana  akcja profilaktyczna skierowana do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz bogatyńskich licealistów pn. „Twórczy Nie - Zależni„. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Pana Andrzeja Grzmielewicza spotkanie z młodzieżą otworzyli: Kierownik Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie - Grzegorz Hryszkiewicz, Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - Bożena Mazowiecka oraz  Koordynator Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Krzysztof Witkowski.

Pasowanie na ucznia i Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju

16 Październik 2018

W piątek 12 października cała społeczność Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju obchodziła Święto Edukacji Narodowej.