Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Finansowy
WYDZIAŁ FINANSOWY

Zakres zadań wydziału:

 • opracowywanie budżetu gminy
 • prowadzenie rachunkowości budżetu gminy i urzędu
 • kontrolowanie realizacji dochodów i wydatków budżetowych
 • prowadzenie gospodarki finansowej gminy
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej
 • dokonywanie okresowych analiz sytuacji finansowej jednostek podległych Radzie Gminy i Miasta

oraz:

I. Pobór i rozliczanie podatników (osoby fizyczne i prawne) z tytułu podatków:

 • Od nieruchomości
 • Rolnego
 • Leśnego
 • Łącznego zobowiązania pieniężnego
 • Od środków transportowych

II. Pobór i rozliczanie należności nie podatkowych (osoby fizyczne i prawne) z tytułu

 • Wykupu mienia komunalnego
 • Wieczystego użytkowania gruntu

III. Wydawanie zaświadczeń:

 • O nie zaleganiu (zaleganiu) w podatkach i opłatach .
 • O spłacie hipoteki

Wymiar
I. Ewidencja i wymiar podatków (osoby fizyczne i prawne)

 • Od nieruchomości
 • Leśnego
 • Rolnego
 • Łącznego zobowiązania pieniężnego

II. Rozliczanie opłaty targowej

III. Rozliczanie opłaty skarbowej

IV. Wydawanie zaświadczeń:

 • O powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego
 • O figurowaniu w ewidencji podatkowej

V. Ewidencja i rozliczanie opłat z tytułu:

 • Czynszu dzierżawnego od gruntów na cele rolne i nierolne
 • Czynszu najmu (osoby fizyczne i prawne)

VI. Ewidencja, rozliczanie i sprawozdawczość z tytułu podatku VAT