Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / O gminie / Bogatynia w liczbach
bogatynia w liczbach

Powierzchnia Gminy

 • Powierzchnia ogółem: 13617 ha( 136,17 km2)
 • Użytki rolne: 5477 ha ( 54,77 km2)
 • Lasy i zadrzewienia: 3604 ha ( 36,04 km2)
 • Wody: 141 ha ( 1,41 km2)
 • Liczba przejść granicznych : 6

Ludność

  Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008
Miasto 19311 19154 19105
Gmina 6140 6173 6093

Szkolnictwo, Edukacja

Stan na IV 2009 rok

Przedszkola 6
Liczba dzieci w przedszkolach 585
Oddziały przyszkolne przy szkołach podstawowych 5
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 95

Bezrobocie na terenie Miasta i Gminy

  Stan naXII 2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Bezrobotni zarejestrowani 1292 7,7% 9,1% 5.6% 7,7% 7,4% 8,3% 8,4% 6,6% 7,7% 8,1% 11,1% 12%
Bezrobotni, którzy podjeli prace 455 9,6% 9,6% 7,4% 7,6% 10,9% 5,05% 9,01% 6,03% 13,1% 6,6% 7,6% 5,9%

Turystyka, Kultura

 • Parki 11
 • Pomniki przyrody 3
 • Rezerwaty przyrody 1
 • Miejsca noclegowe

- Hotel Rychło 110
- OSIR 40
- Hotel Górnik 47

 • Obiekty zabytkowe

- miasto 708
- gmina 596

Mieszkalnictwo

 • Lokale mieszkalne /ogółem/ 5000 lokali
 • Zasoby komunalne / stan na koniec 2008 r / 1623 lokale
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego 191 lokali

Pomoc Społeczna

Świadczenia rodzinne ogółem 768 /rodzin/
zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków 744 rodzin /1471 dzieci/
świadczenia pielęgnacyjne 24 rodziny
zasiłki pielęgnacyjne 450 osób
Fundusz alimentacyjny 197 rodzin /307 dzieci/
Stypendia o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne 153 uczniów
Dodatki mieszkaniowe 123 rodziny
Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym 13 osób
Program rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1.039 osób
Świadczenia z OPS /stan na koniec 2008 r./  
stałe 179
okresowe 488
celowe 654
specjalne celowe 221

Ochrona zdrowia

 • Szpitale 2
 • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej 2
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 1
 • Przychodnie lekarskie 3
 • Wiejskie ośrodki zdrowia 3
 • Apteki 7

Bezpieczeństwo publiczne

Policja
Liczba funkcjonariuszy 46 policjantów
Pracownicy cywilni 5
Straż miejska
Liczba funkcjonariuszy 16 funkcjonariuszy
Liczba odnotowanych zgłoszeń interwencyjnych w 2008 r 2108
Straż pożarna, OSP
Liczba strażaków czynnych 65
Liczba wyjazdów do akcji /2008 r. ogółem/ 583

Sport i Rekreacja

Obiekty sportowe

 1. pływalnie 1
 2. hale sportowe 3
 3. kręgielnie 1
 4. korty tenisowe 7
 5. siłownie 2
 6. bieżnie lekkoatletyczne 4
 7. stadiony 5
 8. boiska
 • trawiaste 4
 • do piłki koszykowej 8
 • do piłki ręcznej 4
 • do piłki siatkowej 3
 • do piłki siatkowej plażowej 1

Samorząd

Działalność Rady Miasta I Gminy Bogatynia za 2008r

 • Odbyte sesje/ posiedzenia 17
 • Podjęte uchwały 104

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

 • Liczba wydanych zarządzeń 154
 • Ilość przyjętych interesantów 150 /w ciągu miesiąca/