Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w stanie epidemii
Zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w stanie epidemii

Data publikacji:

16 Marzec 2020

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i troskę o mieszkańców, od poniedziałku 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 roku włącznie , wprowadza się następujące zasady obsługi klienta:

Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach  po uprzednim zgłoszeniu sprawy telefonicznie i ustaleniu, czy kontakt osobisty w przedmiotowej sprawie jest konieczny. Klient zostanie poinformowany gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy przedłożyć, aby przedmiotową sprawę załatwić. Klientom (w uzasadnionych przypadkach) będzie wyznaczana indywidualna godzina przyjęcia, tak by ograniczać kontakty osobiste do niezbędnego minimum.

Akt zgonu będzie można uzyskać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Daszyńskiego 1, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami: 75-77-25-250, 75-77-25-253, lub e-mail: usc@bogatynia.pl

Pozostałe sprawy będzie można załatwić poprzez platformę ePUAP, telefonicznie bądź poprzez e-mail. Urzędnicy pozostają dostępni od godz. 8:00 do godz. 13:00, we wszystkich sprawach należy kontaktować się z nimi telefonicznie oraz mailowo.

Przyjmowanie Mieszkańców w ramach Skarg i Wniosków w sposób bezpośredni pozostaje zawieszone do odwołania.

Wszystkie umówione wcześniej spotkania i wizyty zostają odwołane.

K A S A  Z A M K N I Ę T A  D O  O D W O Ł A N I A

Płatności z tytułu podatków i wszelkiego rodzaju opłat przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną (przelewową) za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH <tutaj>

Za powstałe niedogodności i utrudnienia przepraszamy, ale wynikają one z dbałości o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 30 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r.  zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

GODZINY PRACY:
Biuro Obsługi Interesanta oraz wydziały
poniedziałek - piątek 7:30-14:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykaz najważniejszych numerów telefonów, adresów e-mail oraz adres ePUAP:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEKRETARIAT:
e-mail: biuro.burmistrza@bogatynia.pl
75-77-25-116
75- 77-25-117
ePUAP: /UMiGBog/skrytka

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA:
e-mail: umig@bogatynia.pl
75-77-25-114
75-77-25-111

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH:
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl
75-77-25-220
75-77-25-224
75-77-25-223

URZĄD STANU CYWILNEGO:
e-mail: usc@bogatynia.pl
75-77-25-250
75-77-25-253

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:
e-mail: podatki@bogatynia.pl

Informację o stanie swoich zobowiązań z tytułu podatków, uzyskać można pod numerami:
75-77-25-120
75-77-25-123
Informację o stanie swoich zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskać można pod numerem:
75-77-25-133

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
e-mail: ochrona.srodowiska@bogatynia.pl
75-77-25-380
75-77-25-382

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU:
e-mail: edukacja@bogatynia.pl
75-77-25-230
75-77-25-231

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
e-mail: spoleczny@bogatynia.pl
75-77-25-210
75 -77-25-212

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH:
e-mail: in@bogatynia.pl
75-77-25-342
75-77-25-355

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUŻETOWY:
e-mail: budzetowy@bogatynia.pl
75-77-25-140
75-77-25-144
75-77-25-146

Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów merytorycznych znajduje się w zakładce KONTAKT .