Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / Aktualności / "Tu mieszkam, tu zmieniam EKO"
"Tu mieszkam, tu zmieniam EKO"

12 Luty 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji konkursu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam EKO".

Organizatorem konkursu grantowego jest Fundacja Santander Bank Polska S. A. im. Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie

Celem konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną, społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

W konkursie zostaną nagrodzone najciekawsze inicjatywy ekologiczne, polegające na aranżacji przestrzeni lokalnej poprzez m.in. nasadzenie roślin i drzew przez przedmioty je realizujące we współpracy z właścicielami/dysponentami terenu.

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżacje zielonych miejsc, takich jak:

1. roślinny mural,

2. portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość,

3. ekologiczny, roślinny przystanek komunikacji publicznej,

4. ogród kieszonkowy, park kieszonkowy,

5. inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych, zmian w przestrzeni lokalnej zwany dalej jako "Projekt"

Beneficjenci Programu: instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit posiadającym zdolność prawną, np.:

1. fundacje,

2. stowarzyszenia,

3. szkoły,

4. parafie,

5. przedszkola itp. dalej jako "Organizacje"

Terminy i wyniki konkursu:

1. Nabór wniosków od 27 stycznia do 2 marca 2020 roku.

2. Spośród zgłoszonych Projektów, Komisja Konkursowa wybierze 68 Projektów, które otrzymają granty.

3. Granty zostaną wypłacone w formie darowizny, na podstawie umowy darowizny, zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Fundacją.

4. Dofinansowane Projekty muszą być zrealizowane do 4 kwietnia 2021 roku.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacja.santander.pl  

6. Zawarcie umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2020 roku.

7. Kwota dofinansowania ( darowizna) zostanie wypłacona pod warunkiem dostarczenia na adres Fundacji w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. wszelkich wymaganych pozwoleń (dokumentów) niezbędnych do realizacji Projektu.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ WYBIERAJĄC JEDEN Z TRZECH KOSZYKÓW GRANTOWYCH:

1. Koszyk I (granty o wartości 10 000 zł ) - liczba zaplanowanych grantów wynosi 20,

2. Koszyk II ( granty o wartości 7 000 zł ) - liczba zaplanowanych grantów wynosi 30,

3. Koszyk III (granty o wartości 5 000 zł) - liczba zaplanowanych grantów wynosi 18.

W konkursie będą rozpatrywane tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie granty.fundacja.santander.pl

Pełna informacja o konkursie <tutaj>