Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ

10 Luty 2020

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatynia informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Bogatyni, Komisja Konkursowa wybrała kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Pana Macieja Leszkowicza.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Do konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Bogatyni zgłosiło się sześciu kandydatów.
Po przeprowadzeniu oceny formalnej zgłoszonych kandydatur, Komisja Konkursowa stwierdziła, że wszyscy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

W dniu 21 listopada 2019 roku Komisja Konkursowa przeprowadziła indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające na przedstawieniu przez poszczególnych kandydatów koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w Bogatyni.

Po indywidualnych rozmowach z kandydatami na stanowisko Dyrektora, Komisja odbyła dyskusję we własnym gronie, oceniając predyspozycje i umiejętności kandydatów.
Komisja Konkursowa w głosowaniu tajnym wybrała na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - Pana Macieja Leszkowicza.

Powołanie na wakujące stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni kandydata wyłonionego w drodze konkursu jest możliwe z chwilą nawiązania z nim stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W przypadku kandydata wyłonionego przez Komisję Konkursową warunek ten nie został spełniony.

W związku z powyższym na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) podmiot tworzący ogłasza nowy konkurs.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wojciech Błasiak

--
Załącznik <tutaj>