Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / Aktualności / Programy pomocowe na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi
Programy pomocowe na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi

31 Styczeń 2020

Programy pomocowe i działania realizowane na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel: wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Beneficjenci: Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5, którzy otrzymują wsparcie za pośrednictwem WFOŚiGW.

CAŁKOWITY BUDŻET PROGRAMU 300 MLN ZŁ

Termin realizacji programu: 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków

Szczegółowe informacje <tutaj>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Program Mój Prąd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel: Zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych

Beneficjenci: Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o mocy zainstalowanej 2-10 kW. Program skierowany jest do osób fizycznych produkujących energie elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji.

CAŁKOWITY BUDŻET PROGRAMU 1 MLD ZŁ

Jednostka przyznająca pomoc: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje <tutaj>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Program Czyste Powietrze
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel: Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci: osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą; osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na pokrycie do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 35 tys. zł.

Warunki przyznania pomocy: dofinansowanie może być przyznane na:

- wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania określone w programie;

- ocieplenie przegród budynku;

- zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Termin realizacji programu: Program realizowany będzie w latach 2018-2029, podpisywanie umów do 31 grudnia 2027 roku, wypłata środków do 30 września 2029 roku.

Jednostka przyznająca pomoc: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwy ze względu na lokalizację inwestycji.

Szczegółowe informacje <tutaj>