Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / Aktualności / Informacja BWiO
Informacja BWiO

22 Styczeń 2020

System kanalizacyjny, z którego na co dzień korzystamy, ma swój początek w naszym mieszkaniu. Wszystkie odpływy z toalet, zlewozmywaków czy wanien poprzez wewnętrzną instalację w budynku trafiają najpierw do przyłącza kanalizacyjnego, następnie do sieci, a w konsekwencji na oczyszczalnię ścieków. Droga, jaką muszą pokonać ścieki jest niełatwa...

Należy pamiętać, że przyłącze kanalizacyjne, którym odprowadzane są nieczystości z naszej nieruchomości, ma ok. 15-20 cm średnicy. Dlatego tak istotne jest, by zwracać uwagę na to, co za naszą przyczyną trafia do kanalizacji.

Sieć kanalizacyjna tworzy system, którego prawidłowe funkcjonowanie często zależy od nas - mieszkańców. Sieć kanalizacyjna na obszarze gminy Bogatynia ma długość ok. 69 km. W przypadku wyrzucania do niej nieodpowiednich substancji czy przedmiotów narażamy siebie i innych użytkowników kanalizacji na zatory i niedrożności. Pracownicy naszej spółki niejednokrotnie znajdują w kanalizacji materiały budowlane, torebki foliowe i artykuły higieniczne. Ponadto zatory tworzą się w efekcie tężenia wylewanych do kanalizacji zużytych olejów. Pamiętajmy, że tłuszcz nie rozpuści się w wodzie. Natomiast osadzając się na ściankach rur, zmniejszy ich średnicę, co uniemożliwi prawidłowy przepływ ścieków. Wielu naszych klientów traktuje odpływy kanalizacyjne jak kosz na śmieci i wrzuca tam najróżniejsze rzeczy, które mogą nie tylko tworzyć zatory, ale również stanowią zagrożenie dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w oczyszczalni.

Resztki jedzenia oraz artykuły higieniczne i śmieci, zamiast trafić do kosza, lądują w toalecie. Odpady zalegają w sieci kanalizacyjnej, stanowiąc pożywienie dla szczurów. Im więcej człowiek wyrzuci pożywienia do toalety, tym chętniej gryzonie będą koczować przy ujściu sieci kanalizacyjnej lub bezpośrednio w kanalizacji, w oczekiwaniu na pokarm. Dzięki tak dobrym warunkom do życia, szczury szybko się rozmnażają i powiększają swoje kolonie. Degradacja sieci kanalizacyjnej wskutek podgryzania przez szczury łączeń rur to zjawisko, z którym boryka się wiele zakładów komunalnych i wodociągowych. Nieodpowiedzialne zachowania mieszkańców są bardzo odczuwalne i wiążą się z takimi konsekwencjami, jak nieszczelność sieci i skażenie gleby, co w rezultacie kończy się kosztownymi i wymagającymi technicznie naprawami. Skutki niewłaściwych nawyków odczuwają wszyscy mieszkańcy, niezależnie od tego, czy mieszkają w budynkach wielorodzinnych, czy w budynku jednorodzinnym. Szczury podgryzając rury, niszczą sieć kanalizacyjną, co w konsekwencji prowadzi do zapadania się dróg i chodników.

Często się zdarza, że szczury wychodzą z muszli klozetowej - nawet na wyższych piętrach w budynkach wielokondygnacyjnych - nie jest to niestety mit. Rury są tak zbudowane, że w pewnym fragmencie w środku jest w nich powietrze. I szczury to wykorzystują.
Szczury to ogromne zagrożenie dla człowieka i zwierząt domowych, gdyż przenoszą takie choroby jak wścieklizna, choroba Weila, gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym, histoplazmoza, szczurza gorączka, dżuma, tyfus plamisty oraz pasożyty jak tasiemiec i pchły.

Prawdziwą zmorą kanalizacji stały się ostatnio chusteczki nawilżane. Nagminnie wrzucane do toalet, zatykają rury, powodują awarie pomp, uszkadzają nowoczesne urządzenia na oczyszczalni.

Oczyszczanie instalacji, udrażnianie, naprawa awarii, oraz utylizacja śmieci, które powinny się znaleźć w koszu, to dodatkowe koszty, które wpływają na wysokość opłat.

Zwróć uwagę na to, co trafia do toalety lub zlewu w Twoim domu. Nie traktuj sedesu jak kosza na śmieci. Promuj dobre nawyki wśród znajomych i sąsiadów. Nie zapychaj! W toalecie spuszczaj tylko papier toaletowy.

Przypominamy listę przedmiotów, których nie wolno wrzucać do toalety:

1. Gruz, piasek, cement, kamienie, inne materiały budowlane

2. Włosy - zbijają się w kłębki, otaczają inne przedmioty tworząc zatory

3. Nici dentystyczne, patyczki higieniczne - podobnie jak włosy, tworząc kłębki mogą spowodować zator; patyczki blokują rury, uszkadzają pompy

4. Nawilżane chusteczki (dla niemowląt, do demakijażu, odświeżające) - materiał nierozpuszczalny w wodzie, który pod jej wpływem zwiększa objętość; "łapią" wszystko, co dostaje się do kanalizacji tworząc ogromne zatory

5. Papierowe ręczniki i gazety oraz chusteczki higieniczne - tworzą zbitą masę zatykającą rury

6. Leki - mogą negatywnie wpływać na mikroorganizmy oczyszczające ścieki na oczyszczalni; zanieczyszczają wody gruntowe

7. Plastry, bandaże, płatki kosmetyczne, strzykawki, igły - włókna ze środków opatrunkowych zatykają kanalizację; igły dostają się do kanałów i stanowią zagrożenie dla pracowników oraz mogą uszkodzić pompy

8. Odpadki kuchenne, obierki, resztki pokarmów - doskonała pożywka dla szczurów; powinny się znaleźć w pojemnikach na bioodpady

9. Tłuszcze i olej - pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach tworząc "góry" tłuszczowe, zmniejszają średnicę utrudniając odpływ ścieków, łączą się z innymi śmieciami w efekcie czego, powstaje nierozpuszczalna, trudna do usunięcia bryła

10. Prezerwatywy, torebki foliowe, rękawiczki gumowe i jednorazowe - powodują zatory, blokują rury; wyrzucamy do kosza na śmieci

Kilka zdjęć wykonanych przez pracowników Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.

Okazało się, że przyczyną zapchanej kanalizacji w Opolnie Zdroju był ręcznik? Ścierka do podłogi? Trudno teraz stwierdzić czym była tkanina wcześniej. Na pewno nie powinna się znaleźć w kanalizacji.

Zapchana pompa na przepompowni chusteczkami nawilżanymi.

Odpady wrzucane do kanalizacji bardzo często prowadzą do uszkodzenia pomp w obiektach przepompowni ścieków. Wrzucane chusteczki lub szmaty wplątane w wirnik pompy sprawiają, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie przepompowni zostaje wstrzymane. Usuniecie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pomp bądź jej naprawy.

Efekt zapchanej kanalizacji: wyciek fekaliów w piwnicy domu wielorodzinnego.

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 9 pkt 2: zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a także drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, sztucznych, żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych substancji żrących i toksycznych, gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.
Zgodnie z w/w ustawą - kto nie stosuje się do powyższych zakazów podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10 000 zł.

 

Opracowanie:
Anna Pawłowska w współpracy z działem RK (Agnieszka Grzyb, Robert Klima)

Źródła:
Wodociągi Polskie - kwartalnik
Gazeta Pomorska - magazyn
sozosfera. pl - informacja MPWiK we Wrocławiu
źródła własne

zdjęcia: źródła własne oraz artykuł wydany przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. w ramach akcji "Gang Szczurzaków"; dobrzyce.pl