Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Współpraca transgraniczna / Trójstronnie przeciwko przemocy w rodzinie
Trójstronnie przeciwko przemocy w rodzinie

22 Styczeń 2020

15 stycznia w Zittau odbyło się kolejne spotkanie projektowej grupy roboczej w ramach "Małego Trójkąta", która planowała w szczegółach, zatwierdzony na ostatnim posiedzeniu przez Komitet Sterujący ERN, projekt pod nazwą "Tworzenie sieci wparcia w Euroregionie Nysa na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie" .

Przemoc w rodzinie jest jednym z kluczowych zagrożeń dla zdrowia kobiet i nie tylko, poważnie naruszającym prawa człowieka. W sposób szczególny pozostawia swoje piętno na zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz rozwoju dzieci, które są świadkami aktów przemocy w rodzinie. Dobrze, że przemoc domowa nie jest już uważana za sprawę prywatną, ale za poważne zadanie dla polityków, sądownictwa, policji, samorządów i systemu opieki zdrowotnej. We współpracy z tymi instytucjami placówki wsparcia kobiet i dzieci, a także ośrodki interwencyjne i koordynacyjne chronią, doradzają i pomagają ofiarom przemocy. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że ze względu na położenie geograficzne problemy te mają coraz częściej transgraniczny charakter, powstała potrzeba wzajemnego informowania się i koordynacji pewnych działań po stronie polskiej, niemieckiej i czeskiej. Stąd też eksperci pracujący przy projekcie zaplanowali szereg działań w tym zakresie. Do najważniejszych należy zaliczyć organizację trójnarodowej konferencji eksperckiej poświęconej problemowi przemocy domowej na trójstyku, która odbędzie się w dniach 25-26 marca 2020 r. w Zittau. Ponadto przewidziano happening "Nabierania odwagi" podczas festynu "Na Wspólnej Drodze" 6 czerwca 2020 r. Nie zabraknie również trójstronnych warsztatów samoobrony oraz wizyty studyjnej w jednym z ośrodków wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą. W ramach projektu zostaną również opracowane wielojęzyczne karty pomocy w sytuacjach kryzysowych. To oczywiście tylko niektóre z całej gamy działań projektowych. Napisany przez Urząd Miasta w Zittau we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni projekt o wartości 23 419 Euro zostanie sfinansowany z Funduszu Małych Projektów ERN Polska-Saksonia. Będziemy na bieżąco informować Państwa o poszczególnych wydarzeniach.