Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / Aktualności / "Dobre praktyki zielonej i niebieskiej infrastruktury jako odpowiedź na zmiany klimatu"
"Dobre praktyki zielonej i niebieskiej infrastruktury jako odpowiedź na zmiany klimatu"

2 Grudzień 2019

19 listopada 2019r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UMiG oraz przedstawiciel Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bogatyni wzięli udział w wizycie studyjnej p.n. „Dobre praktyki zielonej i niebieskiej infrastruktury jako odpowiedź na zmiany klimatu” .

Organizowana w Goerlitz wizyta studyjna jest częścią projektu p.n. „Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu” i kierowana jest do przedstawicieli samorządów, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw komunalnych, organizacji, społeczności lokalnych gmin i powiatów położonych na obszarze transgranicznej współpracy.

W ramach szkolenia poruszono praktyczne kwestie działań adaptacyjnych do zmian klimatu, które można realizować na poziomie lokalnym.

Wizyta zorganizowana była z udziałem partnerów niemieckich. Poruszona tematyka to m.in.:
- zielone półprzepuszczalne parkingi i zielone ściany w tym gatunki drzew, krzewów, bylin odporne na zmiany klimatu,
- miejskie ogródki działkowe w Ponte Park,
- zielona i niebieska infrastruktura na terenie osiedli mieszkaniowych.

Ważnym uzupełnieniem szkolenia była wizyta studyjna w Szkole Specjalnej w Goerlitz, w której przedstawiciele SAPOS realizują projekt mikroadaptacji klimatycznych. W ramach tego projektu zbudowano stację meteorologiczną, zieloną ścianę i ogródek działkowy zasilany wodami deszczowymi. Na uwagę zasługuje również fakt, że tereny zabetonowane wewnątrz szkoły, nauczyciele wraz z uczniami zmienili w zielone miejsca wypoczynku dla uczniów.

W siedzibie SAPOS gemeinnützige Gmbh w Goerlitz zaprezentowano dobre praktyki działań adaptacyjnych w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury na obszarach zurbanizowanych i wiejskich oraz gospodarowanie zasobami wodnymi w aspekcie powodzi, suszy i podtopień.

Uczestnicy szkolenia poznali również rozwiązania w zakresie sposobu zagospodarowania terenu zbiornika po wydobyciu węgla brunatnego Berzdorfer See niedaleko Goerlitz.