Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Akcja dokarmiania wolno żyjących kotów
Akcja dokarmiania wolno żyjących kotów

29 Listopad 2019

Realizując Program Opieki nad Zwierzętami gmina prowadzi w 2019 roku akcję dokarmiania wolno żyjących kotów.
Akcja skierowana jest do opiekunów społecznych, organizacji społecznych, Spółdzielni Mieszkaniowej, jednostek podległych Gminie Bogatynia oraz zarządów rodzinnych ogrodów działkowych i targowiska.

 

Opiekunowie kotów wolno żyjących mogą skorzystać z bezpłatnej kramy dla swoich podopiecznych, która będzie wydawana w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia - Wydział Ochrony Środowiska (pokój nr 6).
Wnioski o przyznanie bezpłatnej karmy w celu dokarmiania wolno żyjących kotów dostępne na stronie internetowej BIP, zakładka - Jak załatwić sprawę, podzakładka - Formularze Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.
Wypełnione formularze należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy.
 
Informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
ul. 1 Maja 29 w Bogatyni, pokój nr 6,
tel. 75 77 25 383.

Zachęcamy Państwa do udziału w akcji.

Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które w myśl art. 21 ustawy o ochronie zwierząt stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Stanowią one stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów), które mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób.
Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym nie wolno ich wyłapywać, wywozić ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Przepisy ustawy nakładają na gminę obowiązek zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym, przy czym opieka ta powinna nie tylko sprowadzać się do dokarmiania, ale również ograniczania populacji zwierząt poprzez ich kastrację i sterylizację.