Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 28 października
Sesja Rady Miejskiej - 28 października

21 Październik 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Bojakowska zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.

4. Podjęcie uchwał:

4.1. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok /projekt nr 151.2019/

4.2. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bogatynia za pomocą instrumentu płatniczego /projekt nr 152.2019/

4.3. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2023 /projekt nr 149.2019/

4.3.1 powołanie Komisji Skrutacyjnej

4.3.2 przeprowadzenie głosowania tajnego

4.4. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję 2020-2023 /projekt nr 150.2019/

4.4.1. powołanie Komisji Skrutacyjnej

4.4.2. przeprowadzenie głosowania tajnego

5. Informacja bieżąca oraz sprawozdanie za 2018 rok nt. działalności i sytuacji ekonomicznej Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego sp. z o.o. w Bogatyni.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.