Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 17 października
Sesja Rady Miejskiej - 17 października

10 Październik 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Bojakowska zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 17 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2019 roku.

5. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2019 roku.

6. Informacja bieżąca oraz sprawozdania za 2018 rok nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego.

7. Podjęcie uchwał:

7.1. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 147.2019/

7.2. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 128.2019/

7.3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2019 /projekt nr 140.2019/

7.4. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 141.2019/

7.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 136.2019/

7.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy / projekt 139.2019/

7.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 142.2019/

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 143.2019/

7.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 144.2019/

7.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 146.2019/

7.11. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy najmu garażu /projekt nr 145.2019/

7.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 148.2019/

7.13. w sprawie skargi Pana Z.J. na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 138.2019/

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.