Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Jednostki nieodpłatnego poradnictwa w powiecie zgorzeleckim
Jednostki nieodpłatnego poradnictwa w powiecie zgorzeleckim

14 Sierpień 2019

Informujemy, iż, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w Gminie Bogatynia funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BOGATYNI

Nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Żołnierzy II AWP 14 (dawny WOP):

Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00

Wtorek od godz. 10.00 do 14.00

Środa od godz. 10.00 do 14.00

Czwartek od godz. 10.00 do 14.00

Piątek od godz. 9.00 do 13.00

Pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, z których mogą korzystać mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego <tutaj>

-----------------------------------------------------------------------------

Dla kogo pomoc
 
Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aktualne dane o telefonie kontaktowym do informacji i zapisów oraz wykaz punktów dostępnych w danym powiecie każdy starosta udostępnia na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego.
 
Do końca roku 2018 darmowa pomoc prawna była udzielana na etapie przedsądowym:

- młodzieży do 26. roku życia,

- osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tutaj kliknij),

- osobom, które ukończyły 65 rok życia,

- osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,

- kombatantom,

- weteranom,

- zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

- kobietom w ciąży.

info: darmowapomocprawna.ms.gov.pl