Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Edukacja / Aktualności / Oferta Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich
Oferta Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich

5 Sierpień 2019

Co zrobić gdy nauka nie jest mocną stroną dziecka? Co zrobić gdy dziecko nie uzyskało promocji do następnej klasy, i to po raz kolejny? Jak pomóc dzieciom, które do sukcesu dążą inną drogą niż średnia ocen? Na to i wiele innych pytań odpowie Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

 

 

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży zagrożonej demoralizacją.

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny, łącząc naukę z pracą, a konkretnie przyuczeniem do zawodu. W naszej placówce Uczestnik OHP:

- uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie klasy VII i VIII szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia.

- kształcenie ogólne realizowane jest w:

  - Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.,
  - Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl.
  - Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.

- praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się na terenie placówki , gdzie znajdują się wyposażone warsztaty szkolne. Przyuczenie do zawodu w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum: kucharz, fryzjer, krawiec oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

- praktyczna nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej :kucharz, fryzjer, sprzedawca, kamieniarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, cukiernik, stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk elektromechanik pojazdów samochodowych, rolnik, elektromechanik, piekarz

- otrzyma pomoc w wyborze zawodu oraz przy podpisaniu umowy o pracę w charakterze młodocianego pracownika, co zapewni mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.

- uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, pedagoga oraz innych specjalistów , w zależności od potrzeb.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ośrodka na rok szkolny 2019\2020 do klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
a) kwestionariusz rekrutacyjny uczestnika
b) ankieta
c) zgoda na udostępnianie danych osobowych
d) zgoda na udostępnianie wizerunku
e) zgoda na udział w imprezach
c) opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej (nie dotyczy naboru do klasy szkoły branżowej i zawodowej),
d) opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego,
e) odpis skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym zameldowaniem na pobyt stały,
f) karta zdrowia ucznia i karta szczepień lub ich kserokopie,
g) informacja o sytuacji domowej i materialnej uczennicy (ucznia)z podaniem dochodu na jednego członka rodziny brutto, zaświadczenie o dochodach
h) świadectwo ukończenia
i) oświadczenie rodziców o odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody spowodowane przez córkę /syna w trakcie pobytu w ośrodku,
j) zgoda rodziców na objęcie córki /syna opieką medyczną na czas pobytu w ośrodku przez NZOZ w Ząbkowicach Śl.
k) 2 zdjęcia.

2. Dotyczy kandydatów do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klas II i III branżowej:
a) Wymagane dokumenty wymienione w p. 1
b) Dodatkowo należy złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego,
c) należy złożyć (na specjalnym druku) podanie o przyjęcie do określonej szkoły zawodowej.

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl.
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP
ul. Cukrownicza 8
57-200 Ząbkowice Śl.

Tel. 74-64 10 138 lub 74-64 10 139

Strona internetowa <kliknij>

Wersja do wydruku  <tutaj>