Jesteś tutaj: Strona główna / KULTURA / Kalendarz imprez / "Moja smart wieś"
"Moja smart wieś"

9 Lipiec 2019 - 15 Wrzesień 2019

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region zapraszają do udziału w konkursie "Moja smart wieś".

 

Do konkursu można zgłaszać pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekujemy wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

Cel konkursu
Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekujemy wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opis wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Twoja wieś stała się bardziej przyjazna.
Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

Jak wziąć udział w Konkursie?
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie.
Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu (plik pdf)

Wytyczne
W przypadku opisu należy przedstawić:

1. Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*;

2. Lata realizacji*;

3. Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;

4. Kto był inicjatorem realizacji inwestycji;

5. Koszt zastosowania z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;

6. Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*;

7. Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*;

8. Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*.

* pozycje obowiązkowe

Terminy
Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2019 roku.

Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.

Kryteria konkursu
Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym.

Nagrody
Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:

• I nagroda - 5000 zł

• II nagroda - 4000 zł

• III nagroda - 3000 zł

• oraz 7 wyróżnień po 1000 zł.

Dane kontaktowe:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
smart@irwirpan.waw.pl

Formularz zgłoszenia (plik pdf)

 

« Lipiec »
pn wt sr cz pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4