Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 11 lipca
Sesja Rady Miejskiej - 11 lipca

4 Lipiec 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej oraz Burmistrza.

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

5. Przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej jakości wody na terenie Gminy Bogatynia.

6. Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia /projekt nr 111.2019/,

6.2. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogatynia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji /projekt nr 112.2019/,

6.3. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników sądów powszechnych /projekt nr 103.2019/,

6.4. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bogatyni, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania /projekt nr 114.2019/,

6.5. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. Zdrowia, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania / projekt nr 115.2019/,

6.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 104.2019/,

6.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 105.2019/,

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.