Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Edukacja / Aktualności / Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni
Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni

10 Czerwiec 2019

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy następujące klasy:

 

 

1A - POLITECHNICZNA

Jeżeli interesujesz się naukami ścisłymi i przyrodniczymi, myślisz o studiach na kierunkach typu: inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, kształtowanie środowiska, biologia, geografia, matematyka finansowa, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka międzynarodowa - powinieneś wybrać ten profil.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub geografia i język obcy

Planowane działania / współpraca:
• Uniwersytet Wrocławski:
• Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
• cykl wykładów "Tajemnice Wszechświata",
• zajęcia w muzeum geologicznym - lekcje muzealne połączone ze zwiedzaniem i oglądaniem licznych okazów skamieniałości, minerałów i skał,
• Wydział Matematyki i Informatyki,
• cykl odczytów popularnonaukowych - "Wrocławskie spotkania Matematyczne",
• zajęcia popularyzujące matematykę - "Międzyszkolne kółka matematyczne", "Matma nie gryzie", "Oswoić matmę",
• rozgrywki matematyczne - "Maratony matematyczne",
• obozy naukowe dla uzdolnionej matematycznie "Zimowe szkoły matematyki",
• Centrum Edukacji "Sudecka Zagroda Edukacyjna" w Dobkowie,
• Warsztaty etnograficzne zajęcia naukowe stacjonarne i terenowe.

1B - BIOMEDYCZNA

Jeżeli interesujesz się naukami przyrodniczymi i myślisz o studiach na kierunkach typu: medycyna, farmacja, weterynaria, biotechnologia - powinieneś wybrać ten profil.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i język obcy.

Planowane działania / współpraca:
• Uniwersytet Wrocławski,
• Zajęcia w Muzeum Człowieka i Muzeum Przyrodniczym,
• Zajęcia laboratoryjne - tematyka w zależności od zainteresowania uczniów,
• Uniwersytet Przyrodniczy,
• Zajęcia laboratoryjne,
• Uniwersytet Medyczny,
• Muzeum Anatomii,
• Politechnika Wrocławska,
• Zajęcia laboratoryjne z chemii,
• Warsztaty prowadzone przez IQuest,
• preparacja narządów,
• zajęcia z anatomii - krótka prelekcja dotycząca budowy serca, płuc, gałki ocznej i innych elementów budowy ciała kręgowców, a następnie sekcja danego organu przy użyciu skalpeli, nożyczek i wszystkiego co niezbędne do preparacji danego narządu (uczniowie pracują w małych grupach),
• Świat enzymów,
• Izolacja DNA,
• Zajęcia w prosektorium zwierzęcym (Technikum Weterynaryjne),
• część teoretyczna i praktyczna,
• Zajęcia edukacyjne w Wodociągach - badanie wody, zasada działania oczyszczalni ścieków,
• Zajęcia edukacyjne w szpitalu - spotkania z lekarzami różnych specjalności, ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą oraz zapoznanie z uczniów z działaniem aparatu do USG, rentgena, kolonoskopu, endoskopu itp.

1 C - HUMANISTYCZNO-MEDIALNA (dziennikarsko-administracyjna)

Jeżeli interesujesz się literaturą, kulturą, historią, polityką, socjologią i myślisz o studiach na kierunkach typu: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, filologie, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, nauki społeczne, filozofia, historia sztuki - powinieneś wybrać ten profil.

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia i język obcy.

Planowane działania / współpraca:
• wyjazdy kulturalno-edukacyjne do Wrocławia (teatr),
• warsztaty filmowe - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN,
• Warsztaty dziennikarskie oparte na współpracy z lokalnymi mediami, radiem, których celem będzie prowadzenie szkolnej gazetki oraz publikowania tekstów na łamach lokalnej prasy.

1 D - LINGWISTYCZNA

Jeżeli interesujesz się językami obcymi, a szczególnie językiem angielskim i niemieckim, chcesz studiować na takich kierunkach jak filologia angielska, filologia polska, filologia niemiecka, kulturoznawstwo czy turystyka, jesteś chętny do współpracy międzynarodowej ze szkołami zaprzyjaźnionymi z LO w Bogatyni - powinieneś wybrać ten profil.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki i geografia.

Planowane działania / współpraca:
• wyjazdy językowe do Anglii (Londyn, Oxford), Belgii (Bruksela) i Niemiec (Berlin, Drezno),
• współpraca z niemiecką szkołą w Ebersbach (warsztaty językowo-artystyczne),
• międzynarodowe warsztaty filmowo-kulturowe Lanterna Futuri,
• udział w konkursach językowych (Pokaż Nam Język, olimpiady językowe, konkursy wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych),
• możliwość pisania egzaminu TOEFL Junior przy WSB Wrocław,
• współpraca z UW filologią angielską i niemiecką - uczestnictwo w wykładach.