Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

19 Marzec 2019

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz.U.2018.1716 i 2540)
1 STYCZNIA 2019 ROKU Z MOCY PRAWA NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

1. W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.

2. W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.

3. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy tj. DO DNIA 31 MARCA 2019 roku od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres:

a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego  wynosiła 1% albo

b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2% albo

c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3% albo

d) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej jest wyższa niż 3 %,

- aby nie stosować przepisów o pomocy publicznej.

4. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
parter, pokój nr 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku pytań, informacji udziela Wydział Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych - nr telefonu: 75 77 25 341