Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

6 Luty 2019

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu Uchwałą nr 111/34/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr U/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego" Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 min pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 381).

Z treścią Programu można zapoznać się:

• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ zakładka „Ochrona Środowiska" - pkt 6. Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje - pkt. 5 Program ochrony środowiska przed hałasem (...);

• w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. nr 032, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek - piątek, 7.30 -15.30).

Z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego Maciej Hałucha

Link do programu <tutaj>