Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Zaproszenie do składania ofert do 30tys euro - Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej
Zaproszenie do składania ofert do 30tys euro - Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Data publikacji:

5 Luty 2019

Autor publikacji:

Michał Andrzejewski

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 (tj. z 2018r. Dz.U. poz. 1986)

 

Załącznik do pobrania

Pełna treść ogłoszenia