Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Aktualności / Obowiązki utrzymania lokalu w należytym stanie
Obowiązki utrzymania lokalu w należytym stanie

22 Styczeń 2019

 

Obowiązki  mieszkańców w zakresie  utrzymania  lokalu  i  części wspólnych  nieruchomości  w  należytym  stanie  technicznym  i  sanitarnym.

 

 

Najemcy i użytkownicy lokali są zobowiązani:

 • utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których są uprawnieni, we właściwym stanie technicznym i higieniczno – sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego, a także dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją budynek, jego instalacje i części przeznaczone do wspólnego korzystania oraz otoczenie.
 • w przypadku jakichkolwiek awarii lub nagłych zdarzeń podejmować działania doraźne zabezpieczające przed powstaniem lub rozszerzaniem szkód w ramach swoich możliwości oraz niezwłocznie powiadomić dział administracji, a w razie konieczności również odpowiednie służby, takie jak straż pożarną, pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie energetyczne itp.
 • zezwolić na wstęp do lokalu służbom remontowym zapobiegającym rozszerzeniu się skutkom awarii, ilekroć jest to konieczne.
 • w przypadku braku obecności Najemcy lub użytkownika podczas awarii lub odmowy wstępu do lokalu celem usunięcia awarii, przedstawiciele Wynajmującego mają prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej, a w razie pożaru lub zagrożenia pożarem także w obecności przedstawiciela Straży Pożarnej.
 • udostępnić lokal Wynajmującemu w celu dokonania:
  – okresowego, a uzasadnionych przypadkach doraźnego przeglądu wyposażenia technicznego lokalu,
  – zastępczego wykonania przez Wynajmującego lub inne osoby działające w jego imieniu prac obciążających Najemcę,
 • utrzymywać wynajmowany lokal w stanie nie pogorszonym, w tym w szczególności do naprawy i konserwacji:
  – podłóg, drzwi, okien, ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,
  – trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej, podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
  – osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów,
  – pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,
  – etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
  – przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
  – innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez : malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, malowanie okien i drzwi.

Wszelkie nagłe awarie, których usunięcie wymaga obecności odpowiednich służb technicznych, należy zgłaszać:
Po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr telefonu – 75 619 00 13

W przypadku nieuzasadnionego wezwania służb technicznych, kosztami wynikającymi z rozliczenia zgłoszenia, zostanie obciążony najemca.

 

-------------------------------------------------------------------
Regulamin porządku domowego <kliknij>