Jesteś tutaj: Strona główna / ZDROWIE / Profilaktyka uzależnień
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Harmonogram pracy Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14,  59-920 Bogatynia, tel. 075 77 25 293

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Rozwiązywania Problemów
Uzależnień i Pomocy Rodzinie
7.30 - 17.00 7.30 - 15.30 7.30 - 15.30 7.30 - 15.30 7.30 - 14.00
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

 

GRUPY TERAPEUTYCZNE:

poniedziałek środa czwartek piątek
Konsultacje  oraz grupa wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie
godzina 15:00-16:30
Konsultacje specjalistyczne dla rodzin osób uzależnionych
godzina: 15:30-17:00
Konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych od alkoholu
godzina: 16:00-17:00
Grupa samopomocowa AA
godzina: 18:00-20:00
Konsultacje specjalistyczne dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz behawioralnych
godzina: 16:30-17:30
Grupa edukacyjno-wspierająca dla rodzin osób uzależnionych / warsztaty
godzina: 17:00-18:30
Grupa edukacyjno-wspierająca dla osób uzależnionych od alkoholu / warsztaty
godzina: 17:00-19:00
 
Konsultacje dla sprawców przemoc w rodzinie
- Trening Zastępowania Agresji
godzina: 17:30-18:30
     
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków / warsztaty
godzina: 18:30-20:00
     

Zajęcia odbywają się w budynku Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
przy ul. Żołnierzy II Armii WP 14. Sala terapeutyczna nr 4 (parter)

Harmonogram do pobrania <tutaj>